Skal lytte til tre af de helt store

Hovedbibliotekets Musik-lytte-klub, går nu ind i sin 12. sæson med J.S. Bach, Haydn og Richard Strauss

I forårssæsonen skal man i Musik-lytte-klubben på Hovedbiblioteket lytte til tre af de helt store komponister. De er født i hvert sit århundrede, og har hver især sat deres præg på musikkens udvikling, både mens de levede og i eftertiden. Vi har som sædvanligt engageret operasanger Susanne Lange til at fortælle om komponisterne og spille udvalgte stykker af musikken.

Fra barok til senromantik - Vi starter i barokken med Johann Sebastian Bach. Hans værkfortegnelse slutter med nr. 1080, plus det løse. Han fik også en del børn, hvoraf flere af sønnerne gik i faderens fodspor, men det er far Bach, som også i dag har størst gennemslagskraft. Måske har du i julen lyttet til hans juleoratorium? Vi lytter til Bach tirsdag den 24. januar, kl. 19-21 på Hovedbiblioteket, siger Lisbeth Steckhahn. - Vi fortsætter i wienerklassikken med Joseph Haydn. Han fik enorm betydning for symfoniens udvikling, og han skrev selv et utal - et sted mellem 104 og 140! Helt præcist hvor mange ved man ikke. Han udviklede et varmt venskab med Mozart, som var 24 år yngre end Haydn. Du kan høre mere om Haydn onsdag den 7. marts, kl. 19-21 på Hovedbiblioteket. Vi slutter sæsonen med Richard Strauss. Du kender indledningen til Also sprach Zarathustra - brugt og misbrugt i både film og reklamer. Hører du til dem, der synes at Strauss er svær? Så skulle du unde dig selv at høre denne introduktion mandag den 16. april, kl.19 - 21 på Hovedbiblioteket. Medlem af Musik-lytte-klubben Du kan også blive medlem af Musik-lytte-klubben. Send en mail til hbvokhvidovre.dk eller ring til os på tlf. 3639 2010. Er du på Hovedbiblioteket, henvender du dig i voksenudlånet. Er du tidligere meldt ind, kommer du bare. Det udførlige program kan hentes på et af bibliotekerne eller downloades på hjemmesiden hvidovrebib.dk.

Publiceret 17 January 2012 09:00