Af Ole Adrian Sørensen

Af Ole Adrian Sørensen

Svær beslutning

I sidste uge blev forslaget til en ny skolestruktur godkendt i skoleudvalget. Splittelsen i kommunalbestyrelsen om spørgsmålet afspejlede sig naturligvis også i fagudvalget, som med kun fire af de syv stemmer sendte beslutningen - om at lukke Enghøjskolen den 31. juli og flytte Sønderkærskolens elever over på Gungehusskolen i 2013 - videre i det politiske system. Også i økonomiudvalget vil blive stemt om beslutningen og også her vil afstemningsresultatet blive fire-tre. Den 31. januar kommer sagen så på kommunalbestyrelsens dagsorden. Efter en lang og følelsesladet debat vil man gå til afstemning. Og det vil være en overraskelse, vel nærmest en lokalpolitisk bombe, hvis ikke stemmeoptællingen viser 12 for og ni imod den foreslåede ændring i antallet af skoler. Men sidste år blev en lukning af Engstrandskolen taget af bordet i sidste øjeblik - så man skal jo aldrig sige aldrig ... Det er dog svært at se nye argumenter som fem minutter i tolv skal ændre situationen og flertallet for de to skolelukninger. Der er da også store gevinster at hente ved at lukke skoler og lægge dem sammen med andre. Det fremgår af en undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012, som blev lagt frem i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum, der fandt sted i sidste uge i Aarhus. På et år er antallet af folkeskoler faldet med 159, så der fra starten af skoleåret 2011/12 var 1.352 folkeskoler. Og allerede nu har 22 kommuner planer om at nedlægge yderligere 73 skoler. Hertil kommer en række kommuner - eksempelvis Hvidovre - der endnu ikke har truffet beslutningen, men som er på vej til at gøre det. Det betyder, konkluderes det i undersøgelsen, at mere end hver syvende folkeskole siden skoleåret 2010/11 vil være nedlagt ved begyndelsen af næste skoleår. Der er både god faglighed og økonomi i store skoler. Det giver mulighed for at udnytte kapaciteten bedre og mulighed for stordrift på de administrative støttefunktioner. Større skoler øger lærernes muligheder for at undervise i deres linjefag og større skoler giver øget fleksibilitet i timeplanlægningen og bedre muligheder for at tilrettelægge en inkluderende undervisning. Der er ingen tvivl om, at lukningen af de to skoler i visse kredse fremstår som en meget forkert og upopulær beslutning. Men der er næppe heller ikke tvivl om, at det er en rigtig beslutning at skære ned på antallet af skoler i Hvidovre.

Publiceret 17 January 2012 09:00