Byggeriet, der efter planen snart går i gang her på Vestergade i Almind, er ikke populært i Almind Borgerforening.Foto: Claus V. Jensen

Byggeriet, der efter planen snart går i gang her på Vestergade i Almind, er ikke populært i Almind Borgerforening.Foto: Claus V. Jensen

Almind Borgerforening:

Der er ikke behov for dyre lejligheder

Borgerforeningen afviser, at der har været afholdt borgermøde, og at 30 lokale har ladet sig skrive op til en af de nye boliger på Vestergade

Der er slet ikke behov for dyre lejeboliger i Almind, konstaterer både den nye og den tidligere formand for Almind Borgerforening, henholdsvis Lars Kroman og Jan Nielsen.
- Det kan i det hele taget diskuteres, om der er behov for lejeboliger i Almind, og der er da slet ikke behov for boliger til de huslejer, det her lander på, siger Jan Nielsen.
Dermed ligger han og Lars Kroman helt på linje med blandt andet byrådsmedlem Poul Erik Jensen(S), der i sidste uges avis udtrykte stor bekymring for, om det planlagte og godkendte byggeri med 33 lejligheder har nogen berettigelse i en by som Almind. Samtidig viser beregninger fra Lejernes Landsorganisation(LLO), at byggeriet meget let kan ende som ghetto for lavtlønnede, der modtager boligydelse, ganske enkelt fordi lejen er så høj, at gevinsten ved at købe selv er betragtelig. Alle, der har muligheden for at købe, vil derfor gøre det i stedet for, påpeger økonom Jesper Larsen fra LLO.

Privat salgsmøde

En af de politikere, der har været med til at stemme projektet igennem, er Bjarne Juel Møller(DF), næstformand i Teknik- og Boligudvalget, og han afviser kritikken med henvisning til, at der tidligere har været afholdt et borgermøde, hvor 30 lokale på forhånd viste interesse for byggeriet og lod sig skrive op til en bolig.
Men det er ikke rigtigt, siger Jan Nielsen.
- Der var ikke tale om et borgermøde men om et privat salgsmøde, hvor boligselskabet Domea og lodsejeren, der skulle sælge jorden til projektet, var til stede. Borgerforeningen var eksempelvis ikke inviteret, og jeg deltog kun fordi, jeg hørte om mødet ad omveje, pointerer Jan Nielsen, der var formand for Almind Borgerforening, da det omstridte møde fandt sted.
Ifølge Jan Nielsen deltog cirka 40 lokale i mødet, og han afviser, at 30 af dem lod sig skrive op til en bolig.
- Der var 30, der ønskede at modtage mere information om projektet, men de har aldrig skrevet sig op til en lejlighed. Det passer simpelthen ikke. Man kan få den fornemmelse, at det her mest af alt handler om at pleje private interesser, konstaterer han.
Byggeriet af 33 lejeboliger på Vestergade i Almind er godkendt af Teknik- og Boligudvalget og skal være påbegyndt senest 1. februar i år. Hvis projektet ender som en dårlig forretning, fordi lejlighederne ikke kan lejes ud, kommer skatteyderne i kommunen til at hænge på regningen. Kommunen er således lovmæssigt forpligtet til at kautionere for alment boligbyggeri.

Publiceret 17 January 2012 12:00