Hvorfor nu folkeskolerne igen?

Jeg skriver dette brev på vegne af min hustru og jeg, to bekymrede forældre bosiddende i Ejby. Vi har en datter, der står over for at skulle flytte fra sin børnehave til den lokale SFO til april, og vi vil derfor blive påvirket af Køge kommunes forslag til ændring af den lokale skolestruktur.
Der har allerede været en del artikler og læserbreve i lokale medier i denne forbindelse, men jeg giver gerne mine tanker og holdninger til kende for at øge opmærksomheden omkring dette, da jeg ikke synes, at der kan blive sagt for meget på så vigtigt et område.

Vi bryster os af, at vi har et af de bedste uddannelsessystemer i verden, og da jeg selv har været bosiddende i udlandet i knap 10 år på 3 forskellige kontinenter, taler mine egne erfaringer og observationer for, at der er vægt bag denne opfattelse.
Danmark er et lille land på verdenskortet, men hvis man ser på Danmark fra et akademisk synspunkt, hører vi til blandt sværvægterne. Dette uddannelsessystem begynder fra de helt unge år, hvor børn finder sig til rette i skolesystemet, og i kraft af skole-/klassekammerater finder et holdepunkt og et fundament i lokalsamfundet. Dette skaber tryghed for både børn og forældre.

Derfor finder jeg, at den projekterede ændring af skolestrukturen i kommunen, blot for at spare 'sølle' kr 2.25 mio i 2012 stignede til kr 4.5 mio om året fra 2014, er foruroligende! I en kommune med lidt over 57,000 indbyggere taler vi groft sagt om ca. kr 80 per person om året - et beløb svarende til 15 dåser cola...

Det har i et tidligere læserbrev på Lørdagsavisens hjemmeside været nævnt, at huse bliver usælgelige, hvis denne skolestruktur bliver aktuel; et synspunkt jeg sagtens kan følge. Kommunen har allerede yderst svært ved at sælge de byggegrunde i Ejby såvel som Bjæverskov, der har været til salg siden november 2007.
Om pengene fra salget af disse byggegrunde allerede er budgetteret med og brugt, ændrer ikke på det faktum, at så længe de ligger 'brak', kommer de penge ikke i kommunens kasse, og der må samtidig være financielle udgifter forbundet med de tomme byggegrunde.
Jeg kan per dags dato se på kommunens egen hjemmeside, at der stadig er 29 grunde til salg i Ejby Nord og kun solgt 4 af i alt 32 grunde i Bjæverskov. Med økonomiens tilstand i disse tider - og med udsigt til at det kommer til at tage en årrække, før vi igen kan forvente mærkbare forbedringer - kan man i medierne læse sig til, at købekraften på fast ejendom har været i stærk tilbagegang efterfulgt af faldende ejendomspriser.
Så længe de resterende grunde forbliver ubebyggede og dermed ikke har nogen personer/familier med en skattepligtig indtægt, så kan man kun gisne om beløbets størrelse, som kommunen må gå glip af hvert år i tabt skatteindtægt, men med lidt hurtig hovedregning kommer jeg frem til et ikke ubetydeligt beløb.

Vi har selv bygget hus i Ejby med stor glæde, men jeg kan ikke lade være med at stille mig selv dette spørgsmål: Ville jeg betale over kr 1 mio for en byggegrund i Ejby i dag (billigste grund er i dag kr 1.013.625 i henhold til kommunens mindstepris) hvis jeg kunne se, at min datter risikerer at skulle den lange vej til og fra Kirstinedalsskolen hver dag (og dette er ikke en kritik af skolen). Svaret er nej, højst sandsynligt ikke, og det samme svar ville gøre sig gældende for Bjæverskov trods de lidt billigere grunde.

Når jeg ser på beboerne af de få bebyggede grunde omkring os, så ser det ud til, at den del af befolkningen, der evt. har financielle midler til rådighed til at påbegynde nyt byggeri, højest sandsynligt er familier med børn i skole alderen.
Hvis skolestrukturen ændres, kan jeg sagtens forestille mig, at der kommer til at gå flere år, før resten af grundene bliver solgt. Dette vil være en kæp i hjulet på udviklingen af et lokal samfund.

Ud over det økonomiske aspekt er der også de mere praktiske problemer, der opstår i forbindelse med transport. Jeg er selv pendler og lever fint med det, men jeg ved samtidig, at børn har en helt anden opfattelse af transport, og jeg får selv spørgsmålet 'er vi der snart?' hver gang jeg kører med min datter til den ugentlige svømmetræning i Herfølge.
Det er en lignende daglig transport, der venter vores børn, hvis de ender med at skulle helt til Kirstinedalsskolen - og det er såfremt børnenes forældre har en bil. Ikke nok med det, de skal også have tid til at hente og bringe dem.
Transporten bliver uden tvivl længere og mere besværlig, hvis de skal med skolebus eller andre offentlige transportmidler. Da vi samtidig skal tænke på børnenes sikkerhed, ser jeg ikke cyklen som en sikker mulighed, da turen vil foregå på tæt trafikkerede veje i morgentimerne (jeg er selv en af mange morgenbilister), og store dele af strækningen er uden stisystemer og belysning.
Når jeg nu er kommet ind på spørgsmålet om transport, så er det et punkt, der fuldstændigt er udeladt i materialet/forslaget til den nye skolestruktur. Har man 'glemt' at tage de ekstra transport udgifter med i beregningerne og de projekterede besparelser, eller tager man blot for givet, at forældrene selv dækker disse meromkostninger?
Hvis kommunen regner med den sidste af de to, vil jeg personligt hellere bevare vores nuværende skolestruktur og betale det ekstra i SKAT, som vi måtte bruge på transport.

Jeg synes, at der er så mange argumenter imod de foreslåede ændringer af skolestrukturen i Køge Kommune, at det fører for vidt at nævne dem alle i dette indlæg. Jeg vil derfor slutte af med at spørge, om det virkelig er det bedste, vi kan gøre for vore børns fremtid og for lokalsamfundene? Jeg formoder at læseren har gættet mit svar på dette.

Publiceret 19 January 2012 08:15