I sommeren 2010 var der flere store demonstrationer mod skolelukninger. Nu proteteres der mod en ny skolestruktur. (Arkivfoto: JCJ).

I sommeren 2010 var der flere store demonstrationer mod skolelukninger. Nu proteteres der mod en ny skolestruktur. (Arkivfoto: JCJ).

Voksende protester mod ny skolestruktur

Underskriftsindsamlinger og demonstration i næste uge for forældre, der frygter konsekvenserne af planerne om en ny skolestruktur.

Af
Martin Rasmussen

SKOLER: Der skal ikke lukkes nogen skoler ifølge det forslag til en ny skolestruktur, som er i høring i øjeblikket, men til gengæld er der bred politisk enighed om en sammenlægning af de 16 skoledistrikter til otte af slagsen, og derfor vækker forslaget alligevel bekymring blandt mange forældre til børn på skolerne.
De frygter ikke mindst, at ændringerne vil betyde, at børnene fra 4. klassetrin risikerer at blive flyttet til en anden skole og få lang transport til skolen.
På Kirstinedalsskolen er der indsamlet over 1500 underskrifter for at bevare det nuværende skoledistrikt, og på Højelse Skole, som ifølge planen skal slås sammen med Kirstinedalsskolen og Ejby Skole, indsamles der også underskrifter fra bekymrede forældre. Her havde omkring 300 foreløbig skrevet under torsdag eftermiddag i denne uge.
Dertil kommer, at der tirsdag før byrådsmødet er planer om en stor demonstration foran rådhuset.
- Jeg håber, at vi kan blive så mange, at byrådet kan se, at den er helt gal, siger Britt Krejberg, der er mor til to elever på Højelse Skole.
Hun frygter, at hendes drenge kan få omkring ni kilometer til skole, hvis de skal skifte skole som følge af omstruktureringer af klasserne mellem de tre skoler med deraf følgende transportproblemer.

null

Publiceret 20 January 2012 05:45