1,5 mio. kr. til energiprojekt

Banebrydende projekt i Fredericia modtager beløb fra Vandsektorens Teknologiudviklingsfond

Fredericia Spildevand vil med et projekt reducere CO2-udledning, fjerne næringsstoffer fra spildevandet og producere mere biogas. Projektet er så interessant, at selskabet nu får del i de 20 mio. kr., som Vandsektorens Teknologiudviklingsfond giver til 14 udviklingsprojekter. I alt havde 155 projekter søgt om tilskud.
- Projektet vil give mærkbare miljømæssige forbedringer. Og det er selvfølgelig dejligt, når andre – i dette tilfælde Vandsektorens Teknologiudviklingsfond – også kan se potentialet og oven i købet i en sådan grad, at de vil støtte det økonomisk. Projektet falder meget fint i tråd med vores vision om at vende spildevand fra at være en bekostelig affære til at blive en værdifuld ressource, siger John Bader, bestyrelsesformand i Fredericia Spildevand A/S.
Fredericia Spildevands projekt går i al sin enkelthed ud på at få flere såkaldte makroalger til at vokse i renseanlæggets spildevand. Det kræver tilførsel af CO2 og betyder dermed, at der udledes tilsvarende mindre CO2 fra anlægget.

Penge at spare

Den øgede algevækst betyder også, at der produceres mere af den miljøvenlige biogas. Desuden optager algerne en stor del af næringsstofferne i spildevandet, som dermed kan ledes renere ud fra anlægget.
- Vi ønsker at reducere CO2-udledningen fra vores gasmotor og forbrændingskedel, ligesom vi vil reducere næringsstofferne i det spildevand, som vi udleder efter at have renset det, forklarer Per Holm, administrerende direktør i Fredericia Spildevand A/S.
Der er stor tiltro til, at projektet lykkes. Og sker det, så er der også penge at spare. For Fredericia Spildevand betaler afgifter til staten efter hvor mange næringsstoffer, der er tilbage i det rensede spildevand. Og det skal processen minimere.
Desuden skal et biogasanlæg udnytte den biomasse, som bliver et produkt af algernes proces i spildevandet.
- Vi tror faktisk på, at dyrkningen af alger på renseanlægget kan tjene sig selv ind, når vi lægger alle de besparelser sammen, som vi kan opnå. Dertil kommer, at vi på flere måder skåner miljøet, siger Per Holm.

Publiceret 24 January 2012 08:00