Stationsbyen inden det hele startede.

Stationsbyen inden det hele startede.

400.000 kr til Forstadsmuseet

Forstadsmuseet har sammen med Greve Museum netop modtaget kr. 400.000 fra en digitaliseringspulje under Kulturarvstyrelsen.

Pengene går til museernes arbejde med digital formidling af det Køge Bugt projekt, som museerne allerede sidste år fik bevilget 500.000 kr. til af staten. Under overskriften ¿Kulturarv hvor du er¿ har tre projekter modtaget støtte til at undersøge og formidle kulturarven i dialog med borgerne og på steder i hverdagslivet, hvor borgerne og historierne er. Museumschef Poul Sverrild fortæller, at ikke mindst for Forstadsmuseet er det bekræftende, for bevillingen understøtter de principper, museet i årevis har arbejdet ud fra under overskriften ¿Historien i Gaden¿. Støttemidlerne muliggør også, at museet i en længere periode kan fastholde museumsinspektør Bitten Larsen, som har forestået arbejdet med udviklingen af projektets form, og Forstadsmuseet glæder sig til, at resultaterne af den digitale formidling bliver synlige hen over sommeren og efteråret 2012.

Publiceret 24 January 2012 09:00