Børnene trives, spiser for meget sukker men dyrker megen motion

Hvidovres nye sundhedsprofil på børneområdet er udkommet - Hvidovres børn er generelt gladere end gennemsnittet

Skoleeleverne i Hvidovre i 7. og 8. klasse har det bedre end gennemsnittet af børn på samme alder i resten af Danmark.

Det viser en ny rapport om unges sundhed i Hvidovre. Sundhedsplejen udarbejder hvert år en sundhedsprofil på 7. og 8. klassetrin. Den beskriver et øjebliksbillede af børns sundhedstilstand i Hvidovre, både mentalt og fysisk. I rapporten har man spurgt ind til trivsel, kost, bevægelse og sundhedsadfærd. Her viser det sig, at børnene scorer sig selv højere end landsgennemsnittet hvad angår trivsel. Børnene er overordnet glade for deres liv, og de er glade for deres kammerater og deres skole. På spørgsmålet: ¿Hvad synes du om dit liv for tiden?¿ svarer ca. 40 % af 7. klasserne, at de er ¿meget glade¿ og ca. 54 % at ¿de har det godt nok¿. De resterende procent svarer ¿Jeg er ikke særligt glad¿, mens 0 % af eleverne svarer ¿Jeg er slet ikke glad¿. I 8. klasse stiger tilfredsheden. Her svarer 48 % af eleverne, at de er ¿meget glade¿, mens ca. 46 % svarer, at de har det ¿godt nok¿. Til gengæld stiger ¿jeg er ikke særligt glad¿-kategorien, mens stadig ingen svarer, at de ¿slet ikke er glade¿. Negativiteten bliver dog større, når børnene skal svare på deres glæde for skolen. Selvom der er et klart overtal af børn, der trives i skolen og er glade for at gå der, synes lidt mindre end 10 % af skoleeleverne på både 7. og 8. klassetrin, at skolen er træls. De ¿bryder sig ikke om den¿. De resterende elever trives, dog med flest der synes, ¿at skolen er ok¿, mens lidt under 30 % på begge klassetrin mener, at de ¿rigtig godt kan lide skolen¿. Skolebørnsundersøgelsen viser, at der er en sammenhæng mellem dårlig trivsel i skolen og usunde vaner samt med helbredet som helhed. De børn, der har det skidt i skolen, har også oftere hovedpine, mavepine, søvnproblemer og svimmelhed. - Det ser ud til, at Hvidovres unge har samme tendens i skoletilfredshed som i tilfredshed med livet. Tilfredsheden er stigende, hvor den på landsplan fra 13 til 15- årige er faldende, konkluderer rapporten. Der er hele 10 % flere elever, der i 2010 virkeligt godt kan lide at gå i skole end tilfældet var i 2006, hvor seneste rapport blev udarbejdet. Pigerne opfatter sig selv som tykke Børn i Hvidovre har et højere sukkerforbrug i forhold til andre jævnaldrende i landet. Det gør måske ikke så meget. For Hvidovres unge er aktive, hvad angår fysisk udfoldelse. Også mere aktive end børn er i gennemsnit i Danmark. Rigtigt opløftende kan det konstateres, at færre Hvidovre-børn på 13 år ryger cigaretter end det er tilfældet i gennemsnit i Danmark. Elevernes kropsopfattelse er måske værd at skænke en tanke. Under spørgsmålet ¿Er du på slankekur for tiden?¿ svarer forholdsvist mange, at de enten er på slankekur eller at de mener, at de burde tabe sig. Kigger man derimod på elevernes BMI-tal, er der slet ingen sammenhæng mellem hvor mange der i virkeligheden er for tykke og elevernes egen opfattelse af deres kropsvægt. - De enkelte klassers profiler viser, at antallet, der er på slankekur, svinger fra 0 % til 35 % af en klasse. Ser man på BMI- tallene fra samme klasse, er der ikke 35 % overvægtige eller svært overvægtige i de klasser, hvor 35 % svarer, at de er for tykke, skriver man i rapporten. Rapporten konkluderer også, at langt flere piger end drenge er på slankekur. Hvidovre Avis følger løbende op på de forskellige statistikker fra den kommunale sundhedsrapport for unge. ark

Publiceret 24 January 2012 09:00