Fald i antallet af forbrydelser i 2011

Indbrudskurven er ikke knækket endnu, men politiet opklarer en stigende del af sagerne.

Af
Kim Schou

Syd- og Sønderjyllands Politi har i 2011 set i forhold til gennemsnittet i perioden 2008-2010 oplevet et fald i det samlede antal anmeldelser af overtrædelser af straffeloven med 2,74 procent til 28.121 og en stigning i antallet af sigtelser på 14,9 procent til 9582.
Politikredsen får altså færre anmeldelser og opklarer markant flere af sagerne.

Borgervendt kriminalitet

Den samme tendens er tilfældet med udviklingen i antallet af anmeldelser og sigtelser for den del af straffeloven, der handler om borgervendt kriminalitet. Der er i 2011 18164 eller 4,48 procent færre anmeldelser, men 10,14 procent flere sigtelser, når man sammenligner 2011 med gennemsnittet for 2008-2010.

Indbrud

På trods af en meget stor indsats mod indbrud, lykkedes det ikke i 2011 at få knækket anmeldelseskurven, og kredsen har kun haft en mindre stigning i antallet af sigtelser. Helt ind til sidste kvartal af 2011 tegnede billedet ellers forholdsvist positivt, men antallet af indbrud voksede markant i året sidste halvanden måned.
I hele 2011 var der 3475 anmeldelser om indbrud i beboelse, forstået som lejlighed, villa, værelse og landejendom, mens der 2008-2010 var 3259 anmeldelser.
-Det er er uforklarlig stigning, vi har set i de sidste måneder af 2011, siger chefpolitiinspektør Thomas Prip. Vi antager, at de mange indbrud skyldes professionaliserede omrejsende kriminelle. De går typisk efter fladskærme, PCere og smykker, især guld fordi prisen er meget høj.

Stor indsats

Syd- og Sønderjyllands Politi har i 2011 haft særlige indbrudsgrupper. Der er også gjort et stort arbejde for at få borgerne til at sikre deres boliger og oprette Nabohjælp. Undersøgelser viser at Nabohjælp kan nedsætte antallet af indbrud med over en fjerdedel.
Det kriminalpræventive sekretariat har inviteret til gratis møder om indbrudssikring. Blandt andet fik samtlige borgere i Esbjerg, der har haft indbrud i 2010, en særlig invitation, og rådgivere har holdt et stort antal foredrag i grundejerforeninger, pensionistforeninger etc. Sekretariatet har også haft informations-bod i stormagasiner under julehandelen.
Desuden blev der i 2011 i forbindelse med ferie og højtider afviklet mediekampagner mod indbrudstyveri i skreven presse, radio og på tv.
- Politiet kan ikke løse problemet med de mange indbrud alene, siger chefpolitiinspektør Thomas Prip. Vi er nødt til at have borgerne aktiveret – både når det gælder om bedre sikring og Nabohjælp, og når det gælder om at afvise mistænkeligt gode tilbud, så man ikke bliver en del af hælermarkedet.

Hæleri

Indbrud finder sted, fordi der er et marked for de stjålne ting. Syd- og Sønderjyllands Politi har haft succes med at sætte ind mod netop hæleri.
Antallet af sigtelser for hæleri er steget væsentligt med 72 procent til 314 i 2011 mod 182 gennemsnittet af perioden 2008 til 2010. Typisk er der fundet stjålne ting hjemme hos kriminelle, som så ikke har villet tilstå indbrud, men altså har kunnet sigtes for hæleri.

Publiceret 24 January 2012 14:00