Mange var mødt op for at debattere handicappolitikken i Hvidovre - her er det formanden for danske Handicaporganisationer, Stig Langvad

Mange var mødt op for at debattere handicappolitikken i Hvidovre - her er det formanden for danske Handicaporganisationer, Stig Langvad

Konstruktiv dialog om kommunal handicappolitik

Borgere med og uden handicap, politikere og kommunale embedsfolk var torsdag aften mødt op for at tage dialogen om en kommende kommunal handicappolitik.

Dialogmødet var arrangeret i et samarbejde mellem Hvidovre Handicapråd og Hvidovre Kommune og aftenen bød på et indspark fra Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer samt massevis af spørgsmål og ideer fra borgere, der til dagligt er i berøring med, hvordan det egentlig er at være handicappet, når man er bosat i Hvidovre. Målet med mødet var, at komme et skridt nærmere en endelig udformning af en lokal handicappolitik i Hvidovre. - Nytteværdien af en handicappolitik er, at etablere lige muligheder for alle - uanset handicap, sagde formanden for Handicaprådet, Torben Olesen, indledningsvist. Stig Langvad supplerede med sine betragtninger om vigtigheden af at have en kommunal handicappolitik. - Hvis man ikke ved, HVOR man vil hen, så er det ligegyldigt, hvor vi går hen. En handicappolitik skal vise målet, så vi vælger den rigtige vej. Det er kun problematisk at være handicappet, hvis man møder en barriere. Hvis man derimod møder anerkendelse og forståelse, så fjerner vi barriererne, sagde han blandt andet og understregede, at især handicappede, efter hans mening, skal have indflydelse på den kommende politik. Hvidovre Kommunes repræsentant på området, Ronnie Fløjbo præsenterede efterfølgende det foreløbige udkast til kommunens handicappolitik og derefter var der debat og dialog med de fremmødte. Blandt andet blev ordet inklusion brugt mange gange, og det foranledigede en afklaring af, hvad der i denne sammenhæng menes med inklusion. - Jeg er ikke enig i at inklusion er svaret på alt, det kan være ekskluderende for handicappede, sagde en af de fremmødte borgere. Det fik Stig Langvad til at uddybe. - Man bruger begrebet inklusion forkert. Det bliver til et geografisk begreb. For mig handler inklusion om at vi er med på egne præmisser. I en inkluderende folkeskole, hvor der arbejdes med 28 børn og en lærer, så er det svært for børn med handicap at være i klassen. Så det største problem i dag er, at der er et dem og et os. Det er fordi vi ikke har skabt inklusion, når seks ud af 10 skolebørn vil føle det ubehageligt at følges med en handicappet kammerat, sagde Stig Langvad. Det fik spørgeren til at påpege, at det i den ¿inkluderende folkeskole¿ faktisk kan være svært at finde ligestillede og at nogle handicappede børn dermed bliver ekskluderede fra et socialt liv. Tilgængelighed Udkastet til kommunens kommende handicappolitik er foreløbig delt ind i fire afsnit: vision, grundlag, temaer og realisering. En anden borger påpegede overfor både kommunens embedsmænd og handicaprådet, at udkastet efter hans mening manglede substans. - Jeg vil opfordre til, at kalde det hele for en vision eller at man er mere konkrete i sine målsætninger. Snak alene bringer os ikke videre, sagde han. Et emne, som flere borgere bragte op på mødet var desuden den afgørende tilgængelighed for byens handicappede borgere. - Det er fint, hvis man indtænker tilgængelighed, men så vil jeg minde politikerne om, at det er vigtigt, at der er midler til at få den form for tilgængelighed. Meget er bragt i orden, men der er nye huller og efter min mening er det et spørgsmål om prioritering, sagde Flemming Cramer Larsen fra Hvidovres Ældreråd. Et område, hvor der for eksempel ikke er tilgængelighed for hørehæmmede borgere er muligheden for at følge med i kommunalbestyrelsesmøderne. Hvidovre Kommunes Social- og arbejdsmarkedsdirektør Kit Claudi kunne dog ikke love, at den form for tilgængelighed bliver en mulighed indenfor den nærmeste fremtid. - Vi opfylder styrelseslovens krav. Nu får vi se om teknologien kan hjælpe os, sagde hun om muligheden for at hørehæmmede fremover vil kunne adgang til kommunalbestyrelsesreferaterne. Stig Langvad sluttede mødet af med at foreslå, at målet for en lokal handicappolitik skal tage udgangspunkt i at give kommunens handicappede borgere kompetencer til at tage vare på sig selv og at det samtænkes med, hvordan konsekvensen af en handicappolitik ser ud i forhold til den generelle politik i kommunalbestyrelsen. key


Skjold Elken var en af de mange deltagere der bidrog med spørgsmål.

Skjold Elken var en af de mange deltagere der bidrog med spørgsmål.

Publiceret 24 January 2012 09:00