Kvalificeret debat på Enghøjskolen

Debatmøde søgte at give kvalificeret input om hvad en lukning af Enghøjskolen vil betyde for Avedøre Stationsby

Venstres Karl-Erik Høholt Jensen var ene mand på banen for en lukning af Enghøjskolen, da skolens forældrebestyrelse torsdag aften havde budt til debatmøde i skolens aula.

Af
key

Til gengæld var der bred repræsentation af modstandere, og det var ikke udelukkende på det politiske felt. Ud over kommunalbestyrelsesmedlemmerne Niels Ulsing (SF) og Gert Krogstad-Nielsen (Hvidovrelisten) var der besøg af Marie Kjeldsen fra den pædagogiske tænketank Sophia, integrationskonsulent Ahmet Demir, Flemming Ernst fra Hvidovre Lærerforening samt Søren Hvas, boligsocial udvikling. Alle kom med deres bud på, hvad en lukning af den lokale skole vil betyde for området Avedøre Stationsby. - Der er sat en kæmpe udvikling i gang i Stationsbyen, og det er et udtryk for et samfund i balance, når alle kommer med på vognen. I Københavns Kommune investerer man nu i skoler i bydele, for at skabe en by i balance, sagde Søren Hvass som et eksempel på, hvordan andre kommuner prioriterer deres bydele. Både han og Ahmet Demir påpegede desuden, at der efter deres mening er en slet skjult dagsorden bag en eventuel lukning af Enghøjskolen. - Jeg fatter ikke, hvorfor politikerne vil lukke det kulturcenter, som Enghøjskolen er. Der må være en skjult dagsorden og en undervurdering af det arbejde, der har været gjort herude. Enghøjskolen er en rollemodel, sagde Ahmet Demir. Søren Hvas lagde dog ikke skjul på, hvad han mener dagsordenen bag en skolelukning er: - Begrundelserne for at lukke skoler forskyder sig hele tiden, så det det drejer sig om, er at please kernevælgerne, sagde han. Venstres mand fastholdt dog, at lukningen for ham først og fremmest drejer sig om at øge kvaliteten på de resterende skoler i Hvidovre. - Vi vil gerne have, at Hvidovres skoler får et løft og de penge, der ligger her, kan højne den øvrige drift, forklarede han. Den argumentation bed en af salens tilhørere, tidligere medlem af kommunalbestyrelsen for Liste T Pernille Falcon, dog ikke på. - Den besparelse kan meget vel blive til en ekstraudgift, hvis der skal bygges ud, og hvis børnene her fra området får vanskeligheder. Og de 7 mio. kr. der kan spares her er småpenge i det store spil. Til gengæld kan der komme sociale omkostninger, så man kommer til at betale en meget dyr pris i sidste ende, sagde hun. Det fik Høholt til at erkende, at han godt er klar over, at der formentlig skal bruges penge på udbyggelse, og at den nuværende plan om at tilføre Stationsbyen et ”kulturcenter” måske ikke er den bedste løsning. - Jeg tror ikke nødvendigvis, et kulturcenter er den allerbedste løsning. Der skal laves noget, der løfter området, sagde han. Og det fik Marie Kjeldsen fra tænketanken Sophia til at opponere. - Skolen er vel det mest aktive kulturcenter man kan få. At tale om et generelt løft er for tyndt, man må vel vide, hvordan man skal løfte?, pointerede hun. Og netop flertallets ønske om at ”løfte” den kommunale skolestruktur faldt flere af paneldeltagerne for brystet. - Jeg bliver meget provokeret af, at man siger, at skolestrukturen i Hvidovre skal have et løft. Vi har et kulturcenter her på Enghøjskolen, som bliver brugt som eksempel over hele landet. Jeg fatter ikke hvorfor politikerne vil lukke et kulturcenter. Nu må vi komme ind til kernen: det handler om mennesker det her, sagde Ahmet Demir. Heller ikke lærernes formand, Flemming Ernst, kunne tilslutte sig præmissen om at Hvidovres skoler vil få et løft ved at lukke to skoler. - Jeg tror ikke, at lukninger vil løfte kvaliteten for det samlede skolevæsen. Hverken for elever på de skoler der skal lukkes, eller for de tre der skal modtage. Som jeg ser det, tager man fra det dårligste socioøkonomiske lag og giver til det stærkeste. Og det er efter min mening ikke værd at bruge 42 mio. kr. på mursten i stedet for pædagogik. Tror vi det fremmer pædagogikken at flytte eleverne fra lokaler på 72 m2 til 48 m2?, spurgte lærerformanden retorisk. Heller ikke Søren Hvas kunne se logikken i at lukke en skole som Enghøjskolen ud fra en økonomisk synsvinkel. - Der er ingen mening i at sige, at man sparer på drift, når man lukker den skole, der har mindst driftudgifter, pointerede han og fortsatte. - Det her handler om at pleje egne vælgeres interesse. Alt andet er bortforklaring. Det underliggende, slet skjulte argument er, at ”vi skal have spredt dem, så vi ikke kan se dem så meget”. Hvilken skade kunne det egentlig påføre børn i resten af Avedøre at flytte herud til de bedste lokaler, sluttede Søren Hvas. Det fik imidlertid Karl-Erik Høholt Jensen til at sige fra. - Nu bevæger vi os ud i noget, hvor jeg står lidt af. Debatten handler ikke om det. Jeg synes Stationsbyen skal melde sig ind i det øvrige Hvidovre. Jeg vil ikke lægge skjul på, at politikerne efter min mening, jeg selv inklusiv, har været utrolig dårlige til langsigtede løsninger, men det er ikke skolen alene, der afgør om et boligområde er attraktivt. Det er kun 10% af byens borgere, der bor herude, og den her manøvre handler om 561 børn, der decideret bliver ramt, sagde han. Det fik imidlertid Marie Kjeldsen fra den pædagogiske tænketank Sophia til at påpege, at skolelukninger ifølge hvidbogen: Skal lokalskolen skal nedlægges eller udvides? Har en konsekvens. - Vi ved, at områderne, bliver udsultet, når skolerne forsvinder, sagde hun og pointerede at hun var chokeret over at høre, at debatten om skolelukninger aldrig havde været dybere end den var på aftenens debatmøde. - Det ærgrer mig, at det først er i aften, at I har en bred diskussion om skolelukning. Det er da fjollet at kaste noget godt over bord, for det er svært at få igen, sagde hun. Trods den ulige fordeling af paneldeltagere for og imod en lukning af Enghøjskolen forløb debatten dog aftenen igennem med en god tone og mødeleder Søren Østergaard fra skolebestyrelsen måtte slutte mødet af med at give udtryk for, at debatten, efter hans mening, havde været den bedste og meste interessante han havde hørt så vidt.

Publiceret 24 January 2012 09:00