Må betale for værditab...

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd afholdt Københavns Kommune et borgermøde den 11. januar 2011.

Af
oashvidovreavis.dk

Mødet har tidligere været omtalt i Hvidovre Avis. På ¿vindmøllemødet¿ fremkom et spørgsmål om værditab. - Jeg lovede flere Hvidovreborgere at få undersøgt, dette spørgsmål, fortæller Steen Ørskov (C): - Imidlertid kunne jeg ikke fortælle dem, hvordan de efterfølgende fik svar på mit spørgsmål, men jeg sagde, at forhåbentlig ville Hvidovre Avis skrive om det. Jeg har jo hverken navn eller e-mail til de pågældende borgere - og der er vel også andre end dem, som var med til mødet, som gerne vil kende svaret... Ikke fælles anmodning Vi kan i denne forbindelse oplyse, at der på borgermødet blev redegjort for reglerne om erstatning for værditab, ifølge den såkaldte værditabsordning. Teknisk Forvaltning har undersøgt sagen: - Hvis en ejendom ligger længere væk end 6 x møllens totalhøjde (og dette er gældende for alle ejendommene i Hvidovre Kommune), skal der sammen med anmeldelsen indbetales et gebyr på 4.000 kr. Steen Ørskov har efterfølgende, over for Teknisk Forvaltning, stillet spørgsmål vedrørende muligheden for, som grundejerforening eller kommune, at indsende en fælles anmodning om krav om erstatning for værditab - således at man kun skal betale én gang gebyr. Teknisk Forvaltning har undersøgt spørgsmålet hos Energinet.dk, som administrerer værditabsordningen, herunder anmeldelse af krav om erstatning for værditab fra naboer til vindmølleprojekter. Energinet.dk har oplyst, at det ikke er muligt at anmelde samlet, hverken som grundejerforening eller som kommune (med undtagelse af andelsboligforeninger). Hvorvidt en naboejendom tilkendes erstatning, afhænger af en konkret vurdering, og gebyret på 4.000 kr. går til administration af den konkrete vurdering...

Publiceret 24 January 2012 09:00