Af Ole Adrian Sørensen

Af Ole Adrian Sørensen

Ny ordning - men til glæde for hvem?

I sidste uge kunne Hvidovre Avis berette, at kommunen barsler med et forslag om en ny renovationsordning. Forslaget betyder, at grundejernes skraldespand ikke længere skal tømmes hver uge - men i stedet hver 14. dag. Forslaget betyder også et farvel til de eksisterende affaldsposer og et goddag til nogle nye plastbeholdere, som borgerne selv skal indkøbe, rengøre og placere på fortovet når de skal tømmes. Der er ikke tvivl om, at den nye ordning vil forbedre arbejdsbetingelserne for skraldemændene - eller dagrenovationsmedarbejderne - som deres politisk korrekte arbejdstitel nu hedder. Men det er vel et spørgsmål om dette faktum er nok til, at kommunen indfører en ny renovationsordning med så mange åbenlyse svagheder? Forslaget indebærer - hvis det vedtages i sin nuværende form - en ganske lille årlig besparelse for husejerne på omkring tre eller fire kroner om ugen. For denne besparelse får man så lov til - nej, man bliver tvunget til - at indkøbe en plastbeholder for en lille femhundredekroneseddel. De lykkelige ejere at de nye beholdere, skal så selv trille dem ud til fortovskanten hver 14. dag. Beholderen skal også passes og plejes, så den ikke ender med at være en uhygiejnisk stinkbombe i de varme forårs- og efterårsmåneder. Det kan da godt være, at tiden og udviklingen har overhalet de eksisterende skraldestativer og affaldsposer. Men det er uforståeligt, at kommunen vil indføre en ordning som den foreslåede uden at tage brugerne - husejerne - med på råd. Ingen har tilsyneladende ønsket en ugentlig besparelse på tre kroner. Hvorfor skal de nye plastbeholdere kun tømmes hver anden uge? Hvorfor kan de nye plastbeholdere ikke placeres der, hvor de eksisterende skraldestativer allerede er placeret? Det kan da godt være, at renovationsselskaberne mener, at den kommende ordning er bedre - for dem. Men det er altså kommunen og borgerne der er kunden. Og derfor er det rimeligt, at borgerne bliver spurgt og således kan stille krav til, hvordan fremtidens renovationsordning skal fungere her i Hvidovre.

Publiceret 24 January 2012 09:00