Klinikassistent Susanne Thomsen og specialtandlæge Anders Begtrup i den moderniserede tandreguleringsklinik på Stationstorvet i Albertslund.

Klinikassistent Susanne Thomsen og specialtandlæge Anders Begtrup i den moderniserede tandreguleringsklinik på Stationstorvet i Albertslund.

Seks borgmestre sammen om at åbne to nye tandreguleringsklinikker

På mandag åbnes de nye klinikker i Albertslund og Hvidovre

Seks kommuner er gået sammen om to fælles kommunale tandreguleringsklinikker, så det høje niveau for børn og unge også på det område kan opretholdes. På mandag den 30. januar bliver de moderne tandreguleringsklinikker i Hvidovre og Albertslund officielt indviet af borgmestre, kommunalbestyrelser og medarbejdere fra Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner.

Gæsterne ved de to indvielser får et kig på den klinik, de ikke selv var til indvielse af. Indvielserne bliver nemlig sendt som simultan videokonference, så det samlet bliver en indvielse af et fælles samarbejde på to adresser. De seks kommuners tandregulering blev samlet fra den 1. januar 2012, og det betyder, at børn og unge med bøjle på tænderne i de seks kommuner fremover skal behandles på specialklinikkerne i enten Albertslund eller Hvidovre. Højt fagligt niveau Borgmester i Tårnby Kommune, Henrik Zimino, mener, at samarbejdet mellem de seks kommuner vil sikre en stor faglig ekspertise og at samarbejdet vil være til gavn for de børn og unge, der i fremtiden vil få behov for tandregulering i de seks kommuner. Også selvom børnene fra eksempelvis Tårnby skal køre lidt længere for at få bøjle på tænderne. - Målet er at børn og unge med tandstillingsfejl tilbydes tandreguleringsbehandling ud fra en individuel vurdering. Der er overalt i landet en udbredt mangel på specialtandlæger. Endvidere stilles der fra flere specialtandlægers side krav om, at man af faglige grunde ikke vil stå alene på en klinik, og at man vil have tilstrækkeligt med kvalificerede klinikassistenter til rådighed. Derfor har det været vigtigt at gå sammen med andre kommuner, så vi fortsat kan sikre, at den faglige ekspertise er til stede, siger han. Faglig sparring Medarbejdere fra klinikken i Albertslund mener også, at etableringen af de to fælles klinikker er en stor fordel, der blandt andet vil sikre, at patienterne fremover vil opleve en endnu højere kvalitet. - Der skal ske en sikring af det faglige niveau, og det er nemmere i en større organisation. Ved at etablere to fælles kommunale tandreguleringsklinikker kan vi bedre sparre med vores kolleger, sikre vores spidskompetencer og en faglig brede, som ikke har været mulig før, siger klinikassistent Susanne Thomsen og specialtandlæge Anders Begtrup og de fortsætter: - Vi forventer, at etableringen af de fælles tandreguleringsklinikker giver et højere professionelt, fagligt niveau, at vi kan nedbringe ventetiderne og løfte serviceniveauet, for eksempel ved at skabe større fleksibilitet i åbningstiderne. Alle får således gavn af det nye samarbejde og de to moderne klinikker i henholdsvis Albertslund og Hvidovre. Som lederen af Den fælles kommunale tandregulering, Mette Bratlann, udtrykker det: - Alle kommer til at drage fordel af den fælles tandregulering. De seks kommuner får en mere effektiv behandling for pengene. Personalet opnår større faglig tilfredsstillelse. Og patienterne og deres familier får en højere kvalitet i tandreguleringsbehandlingen.

Publiceret 24 January 2012 09:00