Norddjurs:

Naturstrategi på vej

Af
Henriette Klausen

Norddjurs Kommune skal styrkes som naturkommune.
Derfor skal der nu laves en natur- og friluftsstrategi for første gang i kommunens historie.
Friluftsstrategien skal sætte fokus på kommunens visioner og mål, for både at kunne benytte, men også beskytte den mangfoldige natur som præger kommunen.
Strategien arbejder mod at udvikle de fysiske rammer for friluftsliv og formidling af naturen, altså for at give bedre mulighed for adgang til naturområder.
Derudover skal der blandt andet udvikles bynære rekreative områder.
Strategien er lige nu under politisk behandling

Publiceret 24 January 2012 07:05