Færdsel på isen er endnu ikke blevet tilladt, oplyser Park og Vej. (Colourbox).

Færdsel på isen er endnu ikke blevet tilladt, oplyser Park og Vej. (Colourbox).

Al færdsel på tilfrosne søer foreløbig forbudt

Er der intet skilt er isen foreløbigt lukket for færdsel lyder det fra Helsingør Kommune

Der er begyndt at komme is på søerne, og generelt er færdsel på isen ikke tilladt af sikkerhedsmæssige årsager.

Er der ikke noget skilt, er isen lukket for færdsel!

Færdsel på isen er forbudt, med mindre Helsingør Kommune har opsat skilte om, at færdsel er tilladt.

Det gælder også færdsel på isen i vandløb og langs vore kyster.

Her måles søernes is-tykkelser

Denne vinter måles is-tykkelsen på fem skøjtesøer, som alle er kommunalt ejede:

Smørhullet ved Tordenskjoldsvej i Helsingør.
Sø i Blicherparken ved Blichersvej i Helsingør
Sø ved Hallandsvej 59 i Ålsgårde
Tikøb Branddam Præstegårdsvej i Tikøb
Nordlig sø Rolighedsmoserne ved Bybjergvej i Espergærde

På Helsingør Kommunes hjemmeside kan man læse mere under 'Skøjtebaner'. Der kan man blandt andet følge med, hvornår skøjtesøerne eventuelt frigives til færdsel:

https://helsingorkommune.dk/Borgere/Vinter%20i%20Helsingor/Skojtebaner.aspx

Færdsel på eget ansvar

Husk i øvrigt, at selvom der skulle blive skiltet med at færdsel er tilladt, sker færdsel på eget ansvar.

Al færdsel på isen er foreløbig forbudt.

Tidligere har kommunen også sat skilte op visse steder med forbud mod at færdes på isen.

Denne praksis er nu stoppet i et forsøg på at undgå forvirring.

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Center for Teknik og Miljø
Park og Vej

Tlf.: 49 28 24 00
tm@helsingor.dk

null

Publiceret 25 January 2012 10:56