Ingen kan vist være i tvivl om disse budskaber .... (Foto: JCJ).

Ingen kan vist være i tvivl om disse budskaber .... (Foto: JCJ).

Vi vil ikke lukkes – bevar vores skole...

Af
Per Møller

KØGE: Omkring 300 personer – børn, forældre, bedsteforældre og andre med interesse omkring høringsforslaget til en ny skolestruktur i Køge kommune - var tirsdag eftermiddag mødt frem i rådhusgården forud for Køge Byråds ordinære møde kl. 17.00.
Demonstrationen havde deltagelse af repræsentanter fra fem skoler – Kirstinedalsskolen, Ejby skole, Højelse skole, Skovboskolen og Gørslev skole, der alle med ængstelse frygter de ændringer der er varslet i kommunens høringsforslag til den nye skolestruktur.
Demonstrationen forløb i bedste ro og orden og i en meget positiv ånd.
Rigtigt mange børn var taget med ind til rådhusgården for at give deres besyv med. Og det gjorde de med højlydte ”kampråb” som ”Vi vil ikke lukkes”, ”Bevar vores skole” m.fl. Og i tilgift var der forfattet en sang ”Bevar vores skole” der blev sunget på velkendte St. Lucia-melodi som alle sang med på.

Ros til Johnna Stark

- Jeg synes det var rigtigt positivt. Dejligt at så mange mødte frem og bakkede op om demonstrationen. Godt var det også at opleve, at pænt mange byrådsmedlemmer kom ned i gården og tog del i det og gik rundt og snakkede med forældrene. I den forbindelse vil jeg gerne rose formanden for Børne- og Ungdomsudvalget Johnna Stark. Hun har været utrolig imødekommende og positiv i denne sag. Både mandag, hvor vi afleverede over 3.000 underskrifter til bevarelse af Kirstinedalsskolen og tirsdag aften ved demonstrationen var hun meget imødekommende. Dejligt, at man ikke bare møder en kold skulder. Men det er jo klart, at de også prøver på at finde den bedst mulige løsning på problemet, siger Camilla Duong fra gruppen til bevarelse af Kirstinedalsskolen, som har været initiativtager til demonstration og underskriftindsamling.
- Forhåbentlig finder de ud af, at det er et forkert sted at spare. De mange fremmødte tirsdag aften og de mange underskriftindsamlinger må da gøre et indtryk, tilføjer Camilla Duong.
De mange børn der deltog i demonstrationen havde gjort et godt hjemmearbejde med masser af plakater der uden omsvøb fortalte hvad de var kommet for – det samme gjorde de ovenfor nævnte ”kampråb”.
- Dejligt med de mange børn til at give demonstrationen et lidt anderledes præg, end hvis det ”bare” havde været en masse voksne. Det er jo også i den sidste ende børnene det handler om. Det er deres hverdag vi kæmper for skal være så god som det overhovedet er muligt. Og selvfølgelig også for at bevare det gode nærmiljø vi har rundt omkring de forskellige skoler, siger Camilla Duong.
Børne- og Ungdomsudvalget behandler de mange høringssvar der er indkommet på udvalgets møde onsdag den 1. februar – hvorefter Køge byråd tager endelig stilling til den nye skolestruktur på byrådsmødet tirsdag den 28. februar.
- Det bliver utroligt spændende at høre hvad der bliver besluttet. Men selvom vi nu har markeret os kraftigt med demonstration og underskriftindsamlinger, læserbreve m.m., så stopper vi ikke. Dette var trin 1 – vi har også et trin 2, og vi håber at alle forældre fortsat bakker op, så vi til slut kan stå med det absolut bedst mulige resultat for alle parter, slutter Camilla Duong.

null

Publiceret 25 January 2012 05:45