Slip børnene fri i trafikken

KØGE : - Skolernes færdselskampagner virker – men forældrene har også et ansvar som rollemodeller i trafikken, siger færdselskontaktlærer Dorthe Borlund fra Hastrupskolen.
Nogle ting går aldrig af mode. Det gælder for eksempel den årlige cyklistprøve for 6. klasses-eleverne i Køge Kommune og uddelingen af reflekser til skolebørnene hvert efterår.
På Hastrupskolen er det Dorthe Borlund, der som færdselskontaktlærer er ansvarlig for kampagnerne, der skal gøre det mere sikkert for børnene at færdes i trafikken. Og kampagnerne virker, fortæller Dorthe Borlund.
- For eksempel har vi hvert år en lygtekampagne, hvor vi sammen med politiet holder øje med, om børnene har lys på cyklerne eller ej. I år var cirka 30 procent af eleverne ”sorte” ved kampagnens start, men da vi talte op ugen efter, kørte kun fem-seks procent af eleverne uden lys, siger hun.

Trafiksikkerhed for små og store

Børnene på Hastrupskolen møder Dorthe Borlund allerede på den første dag i børnehaveklassen, hvor hun i samarbejde med nærbetjenten deler kasketter og mapper ud fra Rådet for Sikker trafik.

I de små klasser handler færdselsundervisningen om, hvordan man begår sig i trafikken – at man skal se sig for og huske lys, refleks og cykelhjelm.
Dorthe Borlund fungerer her som sparringspartner for børnenes egne lærere, som hun blandt andet hjælper med at finde gode undervisningsmaterialer.
Børnene får også praktisk færdselsundervisning. Køge Kommune råder over sin egen cykelbane – en forhindringsbane, hvor børnene kan øve sig, inden det for alvor går løs med cyklistprøven i 6. klasse.
Cyklistprøven holdes på alle kommunens skoler, og de to bedste fra hver skole går videre til finalen på politistationen, hvor de også dyster mod skoleelever fra Stevns Kommune.
For de ældste klasser arrangerer Dorthe Borlund foredrag med en trafikambassadør.
- Trafikambassadøren er en voksen, der har været ude for et trafikuheld og åbent fortæller, hvad der skete. Trafikambassadøren er så skadet, at vedkommende sidder i kørestol. Det gør stort indtryk på overbygningseleverne, at de kan se personen, det handler om, siger Dorthe Borlund.

Kampagner – også til forældrene

Færdselsundervisningen og kampagnerne er ikke kun rettet mod børnene, men også mod forældrene. Ved lygtekampagnen skriver politiet hjem til forældrene, hvis barnet har cyklet uden lys. Og op til cyklistprøven bliver forældrene opfordret til at gennemgå cyklen sammen med børnene, så den er i lovlig stand.
- Kampagnerne er vigtige, fordi de skaber opmærksomhed om ting, som skranter. Men samtidig vil vi også gerne fortælle forældrene, at de skal gøre deres børn selvstændige. De skal turde slippe børnene fri i trafikken. Ved cyklistprøven er der mange af børnene, der ikke ved, hvordan man opfører sig i trafikken. De bliver for eksempel overraskede over, at de ikke må cykle i begge retninger på alle cykelstier, fortæller Dorthe og fortsætter:
- Vi oplever ofte, at forældrene putter børnene ind i bilen og kører dem i skole, måske fordi de er nervøse for, at der skal ske børnene noget. Men hvis bare halvdelen lod deres børn gå eller cykle selv, ville der kun være halvt så meget trafik omkring skolen.
-      De kan starte med at gå skolevejen sammen med børnene og lære dem, hvordan man står og går. Senere er det en god idé at cykle sammen med børnene. Forældrene er jo rollemodeller. Børn lærer ved at se, hvordan forældrene gebærder sig i trafikken, og det gælder både når man går og cykler.

Trafiksikkerhedskonferencen

Kom til trafiksikkerhedskonference på Køge Rådhus mandag den 30. januar kl. 19.00 Hør hvad Køge Kommune gør for at skabe sikker trafik – og hvordan du selv kan være med.

Dorthe Borlund er medlem af Køge Kommunes Færdselssikkerhedsudvalget, som består af politikere fra Køge Byråd og repræsentanter fra politi, skoler, Teknik- og Miljøforvaltningen og lokale interessegrupper. Udvalget er sparringspartner for Teknik- og Miljøudvalget.
- Det er interessant at følge med i, hvad Kommunen foretager sig på trafiksikkerhedsområdet, og man bliver virkelig taget alvorligt i udvalget, siger Dorthe Borlund.
Færdselssikkerhedsudvalget har plads til nye medlemmer, som repræsenterer interessegrupper.
Er du interesseret, kan du kontakte Heidi Wind, Teknik- og Miljøforvaltningen, på tlf. 5667 2448.
Du kan også høre mere om Færdselssikkerhedsudvalget på trafiksikkerhedskonferencen på Køge Rådhus mandag den 30. januar fra kl. 19-21.
pm

Nærbetjent Jens Peter Jensen fra Køge Politi. (Foto: JCJ).

Nærbetjent Jens Peter Jensen fra Køge Politi. (Foto: JCJ).

Færdselskontaktlærerne

* Færdselskontaktlæreren er bindeled mellem skolen, Køge Kommune og Rådet for sikker trafik.
* Færdselskontaktlæreren bestiller kampagnemateriale om sikker trafik og fordeler det til sine kollegaer.
* Færdselskontaktlæreren er ansvarlig for færdselssikkerhedskampagner på sin skole.
* Køge Kommunes færdselskontaktlærerne holder møder med hinanden og med politiet.

Publiceret 27 January 2012 08:45