Thomas Kielgast - udfordrer Marie Stærke som Socialdemokratiets borgmesterkandidat. (Arkivfoto: JCJ).

Thomas Kielgast - udfordrer Marie Stærke som Socialdemokratiets borgmesterkandidat. (Arkivfoto: JCJ).

SF Køge anerkender demokratisk proces

Hos Socialdemokratiet i Køge.

KØGE: Med sin udmelding den 12. januar om at han stiller op mod Marie Stærke som borgmesterkandidat, har Thomas Kielgast sat gang i en demokratisk proces hos Køges Socialdemokrater.
En proces som betyder at medlemmerne af partiet nu har to kandidater at vælge mellem, ift. kandidaturen som borgmesterkandidat i Køge.
SF Køge peger ikke på nogen kandidat.
- I SF Køge, har vi valgt ikke at pege på en kandidat frem for en anden, men at anerkende den proces som er i gang hos Køges socialdemokrater. Vi finder det mest rigtigt at lade socialdemokratiets medlemmer om at finde den for dem rigtige kandidat, uden indblanding eller påvirkninger fra andre partier, siger Lars Kølle, formand hos SFF Køge.
Derfor har man fra SF Køges bestyrelse og byrådsgruppe valgt ikke at tale for eller imod nogen af kandidaterne, men at give Socialdemokraterne og deres medlemmer fred til at kommen gennem den debat og afstemning, som kampvalget mellem de to kandidater medfører.
- Vi mener ikke at debatten skal påvirkes af politikere fra andre partier i byrådet, men at det må blive en debat mellem Socialdemokraternes medlemmer, og de borgere som måtte ønske at give deres holdninger el. meninger til kende, siger Lars Kølle.
I SF Køges optik er det vigtigt for det fremtidige arbejde i byrådet, at den proces som Socialdemokraterne er gennem ikke betyder at det er et splittet parti som kommer ud på den anden side, men at partiet formår at samle eventuelt divergerende synspunkter til en ensartet politisk linie.
Et splittet parti vil være en svær forhandlingspart for resten af partierne i byrådet, og dette vil betyde en besværliggørelse af det politiske arbejde i kommunen.

SF følger debatten og afventer resultat af afstemning

- Som bestyrelse og byrådsgruppe, følger vi fra sidelinien udviklingen og den nuværende debat, samt de indlæg som kan læses i den lokale presse, og danner os på denne måde et billede af hvorledes situationen er for de to kandidater, fortæller Lars Kølle.
I SF Køge ser man frem til resultatet af den urafstemning, som der er lagt op til at blive besluttet på den nært forestående generalforsamling hos Socialdemokraterne.
- Vi ser frem til at få en afklaring af hvilke at de to kandidater Socialdemokratiets medlemmer peger på, og vil agerer ift. den situation, som opstår efter valget er gennemført. For SF Køge er det vigtigt at der i Køge byråd er et resultatorienteret og dialogbaseret samarbejde, og vil opfordre den kandidat som flest medlemmer peger på, til at arbejde for at dette bliver det gennemgående tema ift. det politiske arbejde i Køge kommune fra den socialdemokratiske gruppe, slutter SF formanden.
pm

Lars Kølle, formand for SF Køge.

Lars Kølle, formand for SF Køge.

null

Publiceret 28 January 2012 10:45