Nye tider på Vestbanen

Af
Kim Schou

Til sommer går et gammelt tog på pension, og et helt nyt, moderne tog tager over på Vestbanen mellem Nr. Nebel og Varde. Samtidig får passagererne adgang til tog, der kører igennem helt til Esbjerg. Det er resultatet af en enestående aftale med Trafikstyrelsen om samtrafik på Vestkysten. Sydtrafiks bestyrelse satte i dag et bekræftende punktum efter flere års drøftelser og forhandlinger mellem Vestbanen A/S, Arriva Tog, Varde Kommune, Region Syddanmark, Sydtrafik og Trafikstyrelsen. Sydtrafik har sagt ja til at indgå driftsaftale med Arriva og Vestbanen på strækningen Nr. Nebel-Varde og fået finansieringen af banen på plads med Region Syddanmark og Varde Kommune. Samtidig er der indgået aftale med Trafikstyrelsen om, at togene kan køre igennem fra Varde til Esbjerg. Dermed er startsignalet givet til opdateret togdrift på en banestrækning, der i dag byder på senromantiske togvogne med gardiner og stopknap.

Klar til handling

- Det har været en lang og sej, men også god proces. Vi har afmærket adskillige milepæle undervejs, men nu er vi i mål. Nu er alt det formelle på plads, så vi kan gøre klar til de praktiske ændringer til gavn for passagererne, siger Poul Rosendahl, der både er formand for Vestbanen og for Sydtrafik og desuden medlem af bestyrelsen i Varde Kommune. - Der er mange pendlere mellem Esbjerg og Varde. Med den nye Vestbanen bliver de fri for at skifte mellem bus og tog. De kan på de fleste afgange køre lige igennem og bruge transporttiden til afslapning eller arbejde.

Tilfreds minister

Også Transportminister Henrik Dam Kristensen, som Trafikstyrelsen sorterer under, er tilfreds med udfaldet: - Det er meget glædeligt, at denne samarbejdsaftale er blevet indgået. Mest glædeligt er det for pendlerne på Vestbanen, som nu får bedre forbindelser, men det er også glædeligt at se det samarbejde, der har været mellem flere parter for at sikre en bedre betjening af passagererne, siger Henrik Dam Kristensen og tilføjer: - Aftalen mellem Vestbanen A/S, Sydtrafik, Arriva og Trafikstyrelsen er det klare bevis på, at der kan opnås bedre forhold for passagerne, hvis der bliver samarbejdet om tingene, og man hele tiden har passagerernes bedste for øje, og jeg håber, at denne aftale vil inspirere andre.

Publiceret 30 January 2012 21:00