Omkring 300 mennesker protesterede i tirsdags mod det nye skoestruktur forslag. (Arkivfoto: JCJ).

Omkring 300 mennesker protesterede i tirsdags mod det nye skoestruktur forslag. (Arkivfoto: JCJ).

Oppositionen siger nej til ny skolestruktur

KØGE: De tre oppositionspartier, Venstre, Konservative og Demokratilisten, har nu i fællesskab gennemgået og læst alle de høringssvar, som borgerne og andre interessenter har sendt ind i forbindelse med høringsmaterialet omkring en ny skolestruktur.
På den baggrund står det klart for alle tre partier, at de ikke kan sige ja til forslaget, som det ligger i sin nuværende form.
- I oppositionen har vi haft en klar vision. Vi har bare ikke været tydelige nok omkring det gennem hele processen, og derfor har vi nu valgt at lytte til høringssvarene og trækker i arbejdstøjet igen, siger Flemming Christensen fra Konservative.
Visionen fra de tre oppositionspartier har været, at man ville have mere undervisning, det vil sige flere katedertimer i folkeskolen, effektivisere den administrative ledelse af folkeskolen samt fastholde de 16 undervisningssteder, der er i Køge Kommune i dag.   
- Efter rejseholdets 360 graders eftersyn af folkeskolen stod det klart for Demokratilisten, at vi i Køge Kommune måtte skabe nogle væsentligt mere robuste og homogene enheder, for at kunne opkvalificere folkeskolens faglighed. Derfor var det oplagt, at vi styrkede dem ved at sammenlægge distrikter, så skolerne bliver robuste og fleksible, siger Finn Buch Petersen fra Demokratilisten.
- Vi må nu konstatere, at vi ikke har formået at få borgerne, heriblandt skolebestyrelserne, skolelederne samt lærerne, med på denne model, så derfor må vi starte forfra. Visionen er stadig, at mindst 95 % af en årgang skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, så det er vigtigt, at vi også i Køge Kommune får truffet nogle ordentlige beslutninger på folkeskoleområdet, som vi kan stå inde for, slutter Mette Jorsø fra Venstre.
pm

Flemming Christensen (K).

Flemming Christensen (K).

Finn Buch Petersen, Demokratilisten.

Finn Buch Petersen, Demokratilisten.

Mette Jorsø, Venstre.

Mette Jorsø, Venstre.

null

Publiceret 30 January 2012 08:45