Syddjurs :

Arbejdsgang strammet op

Af
Dan Jensen

I Syddjurs Kommune er arbejdsgangene hos en privat aktør i kommunes jobcenter blevet strammet op.
Det er sket efter at jobcentret blev opmærksom på, at der var begået fejl i forbindelse med blandt andet partshøring i et par sygedagepengesager behandlet af den private aktør ISU/Varda.
Ifølge en pressemeddelelse er alle sager nu gennemgået, og på den baggrund skal det undersøges om fejlen i partshøringen har givet anledning til forkerte afgørelser i 15 sygedagpengesager.
For at sikre en ordentlig sagsbehandling fremover er arbejdsgangene blevet præciseret for den private operatør.

Publiceret 30 January 2012 06:39