Fredericia vil knække koden

Et nyt projekt skal finde en formel for at blive ”Længst Muligt I Arbejdslivet”

Fredericias landskendte projekt "Længst Muligt I Eget Liv" får en pendant. Projekt "Længst Muligt I Arbejdslivet" skal hjælpe fredericianere, som er i fare for at droppe ud af arbejdsmarkedet.
Alt for mange ender på langvarig offentlig forsørgelse på grund af sygdom.
- Derfor har vi i Fredericia Kommune besluttet at sætte gang i et meget ambitiøst projekt under navnet "Længst Muligt I Arbejdslivet", hvor vi vil udvikle en model for, hvordan man kan sætte ind med en indsats, inden medarbejderne bliver syge, fortæller formand for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget i Fredericia Kommune, Inger Nielsen.

Plejen

I første omgang vil kommunen bruge en af sine egne afdelinger, nemlig Plejen, til at udvikle en prototype ud fra.
- Plejen arbejder i forvejen med at forebygge sygefravær og tilbyder fx samtaler med en forebyggelseskonsulent, samtaler med en coach og omplacering til andet job. Det har givet rigtig fine resultater, men det har ikke knækket koden for sygefravær. Det håber vi, vil ske med projekt Længst Muligt I Arbejdslivet, siger formanden for Sundhedsudvalget i Fredericia Kommune, Susanne Eilersen.
150 medarbejdere i Plejen skal deltage i projektet, som løber frem til december 2013.

Alfa og omega

Der er i dag tradition for at møde borgeren relativt sent i syge-forløbet, når skaden så at sige allerede er sket, og hvor fokus derfor bliver på at kompensere borgeren for tabte funktioner. Det skal erstattes med et tidligere møde, hvor der i stedet kan arbejdes med forebyggelse og rehabilitering.
- Det er alfa og omega, at vi får fat i de sygemeldte borgere i tide og på den rigtige måde. Vi skal møde borgerne med et anerkendende og ressourceorienteret menneskesyn og med det samme støtte op om borgernes egne mål, så de sættes i stand til igen hurtigst muligt at agere frit i eget liv. På plejeområdet har vi, sammen med den ældre selv, vendt opfattelsen af, hvad god pleje er, 180 grader. I dag ser vi og udvikler den ældres ressourcer og genoptræner færdigheder. Det har været en stor succes. Den tænke- og arbejdsmåde vil vi nu overføre til borgerne i den arbejdsdygtige alder, siger formanden for Socialudvalget i Fredericia Kommune, Hanne Lumby.

Publiceret 01 February 2012 08:00