Ragna Rasmussen og Maja Olesen under en lille pause.

Ragna Rasmussen og Maja Olesen under en lille pause.

Hjælp til at klare mere i dagligdagen

Beboere fra 18 plejecentre i Varde Kommune får hjælp til at genvinde tabte færdigheder og livsglæde. Projektet er støttet af Socialministeriet.

Af
Kim Schou

Det var målet, da Varde Kommune for et år siden tog hul på projekt ”hverdagsrehabilitering” på samtlige 18 plejecentre. Op mod 500 beboere kan være med i projektet, der tilbyder hjælp til at genvinde tabte færdigheder og har fokus på livskvalitet og indflydelse på eget liv. Målgruppen er beboere, der netop er flyttet ind, er begyndt at miste færdigheder eller er kommet hjem fra sygehus uden at være i anden genoptræning. Indtil videre har omkring 120 beboere deltaget - og det virker, viser den foreløbig evaluering. Tre projektansatte ergoterapeuter gennemfører samtaler og træning i hverdagens gøremål i samarbejde med plejepersonalet, og planen bliver lagt ud fra den enkelte beboers ønsker og behov. I alt 600 medarbejdere har været på tre dages kursus i at arbejde på nye måder: - De er uddannet til at pleje, og her handler det nogle gange om at holde hænderne i ro og lade beboeren gøre noget selv. Det er en udfordring, men vi ser, at projektet frigiver kræfter til nye aktiviteter, og det tværfaglige samarbejde, vi har, betyder alt. Det går bare op i en højere enhed, når vi stikker hovederne sammen, siger ergoterapeut Maja Olesen.

Overskud til bedre hverdag

Tidligere er projektet gennemført blandt ældre i eget hjem, og her er der ifølge en undersøgelse fra AKF mulig sammenhæng mellem indsatsen og lav stigning i forbruget af hjemmehjælp i Varde. Men målet er ikke at spare penge på plejecentrene, understreger formand for social og sundhedsudvalget Erik Buhl (V): - Der er helt sikkert sparet penge på fritvalgsområdet, men målet er ikke at spare på plejecentrene. Det er en langt svagere gruppe ældre, som vi forhåbentlig kan give en bedre hverdag og mere livskvalitet. Det handler om den tilfredshed, det giver at kunne klare noget selv og om at bruge medarbejdernes tid konstruktivt, siger Erik Buhl. Undervejs har ergoterapeuterne systematisk fulgt plejehjemsbeboernes fremskridt, livsglæde og følelse af indflydelse på eget liv. Projektperioden udløber til marts. Evalueringen er i gang, og social- og sundhedsudvalget overvejer, hvordan man kan fortsætte arbejdet, når pengene fra Socialministeriet er brugt. Ministeriet har støttet med 1,2 mio. kr.

Ud af sengen ved

egen hjælp Ragna Rasmussen brugte julen til at træne på plejecenteret Tistruplund og har nået sine mål. Én ulykke kommer sjældent alene, sagde lægen, og det holdt stik, konstaterer Ragna Rasmussen. Det begyndte med en brækket arm. Så fulgte en lille hjerneblødning, og for første gang i sit liv fik 88-årige Ragna Rasmussen brug for kommunens ældrepleje. Efter sygehusopholdet stod den på genoptræning på Aktivitetscenteret i Ølgod, og midt i december flyttede Ragna Rasmussen ind på Tistruplund. Der fulgte en "sengegalge" med til at hive sig op ved for at komme ud af sengen. Det er et godt hjælpemiddel i en nødsituation, men er ikke til langvarig brug, fortalte ergoterapeut Maja Olesen, da hun første gang besøgte Ragna på Tistruplund. Der er risiko for skader på skulder og arm. - Så viste Maja, hvordan jeg skal vende mig for at komme ud af sengen, og vi aftalte, at jeg skulle træne - både i det og i selv at tage strømperne på, fortæller Ragna Rasmussen. Hun trænede hen over julen og har nået begge mål - men træner videre på egen hånd. Med elastikker for at styrke armen, og ben og balance bliver opøvet i centerets motionsrum og på lange traveture på gangene: - Jeg har taget én tur i dag, og jeg skal have en mere over middag. Jeg skal sørge for at holde mig i gang, og der var jo lige et par dage med dronningens jubilæum, som blev tilbragt foran fjernsynet. Det kan mærkes, siger Ragna Rasmussen. Hun glæder sig over selv at stå op - og drikke morgenkaffen ved bordet i stuen: - Når det nu skal være, så er jeg billig sluppen. Jeg vil stadig gerne have hjælp til badet, for der er noget med balancen, men resten klarer jeg selv.

Publiceret 01 February 2012 07:00