Vision Horne fremviser visionerne på Torvedagen.

Vision Horne fremviser visionerne på Torvedagen.

I Horne har man sin egen tænketank!

Vision Horne så dagens lys i umiddelbar tilknytning til kommunalvalget i 2009, hvor den lokale kandidat fra Venstre, Stig Leerbeck i sin valgkampagne simpelthen satte byens overlevelse på dagsorden.

Af
Kim Schou

Det vakte så stor interesse, at man besluttede at afholde endnu et møde om emnet udenfor parti-politisk regi, hvorved "Vision Horne" blev født. Som sin første opgave formulerede Visionen en række hoved- og del- målsætninger, som byens borgere efterfølgende kunne tage stilling til. Den overordnede målsætning, der blev vedtaget i 2010 hedder: "Horne skal fortsat udvikles som attraktivt bosætnings- og tilflytningsområde især for familier i etableringsfasen." Vision Horne er ikke et styrende organ med præciserede kompetencer, faste opgaver og regnskabsaflæggelse. Visionen er derimod en tænketank, der formulerer nye idéer og tanker. Mange af dem udmøntes senere i praksis. Enten af i forvejen bestående organisatoriske strukturer eller af til formålet nedsatte ad-hoc udvalg. - Alene den fokus, som i 2010 blev sat på Hornes fremtidige udvikling, har inspireret mange af områdets foreninger og ildsjæle til nye spændende aktiviteter og nye måder at se tingene på. Jeg tror alle i byen har set Visionen som et positivt indspark. Idéen er så vidt vides forsøgt kopieret i andre af vore nabo-samfund, fortæller Stig Leerbeck fra borgergruppen.

Publiceret 01 February 2012 12:00