UUV vejleder André Michaelsen, der er en af 3 UUV vejledere bag projektet.

UUV vejleder André Michaelsen, der er en af 3 UUV vejledere bag projektet.

Udvidet vejledning for skoletrætte elever

UUV tilbud om Udvidet vejledningsforløb for skoletrætte elever på 7. årgang ultimo marts – juni 2012. I alt 13 hele dage fordelt over 3 måneder.

KØGE: Sidste år havde UUV en yderst positiv tilbagemelding på vores 7. årgangs vejledningsforløb, som vi tilbød skolerne i området, at du kunne tilmelde elever til.
Vejledningsforløbet foregår over 13 hele dage fordelt over perioden fra sidst i marts og frem til juni.
Målet er at give eleverne oplevelser og viden, der skal motivere dem til at gå i skole og afslutte de sidste skoleår med en motiveret overgang til en ungdomsuddannelse.
Erfaringer er, at nogle elever begynder at falde fra netop i 7. klasse, og at en ekstra motivering netop kan medvirke til, at de sidste 2 år i folkeskolen bliver gennemført.
Nogle elever har glæde af et efterskoleophold. For 2-sprogede unge, har UUV’s vejledere kendskab til den pulje, der ligger på Efterskolernes sekretariat, som kan medvirke til, at et sådant tilbud bliver økonomisk realistisk for den unge og familien.
Familiens pris for et støttet efterskoleophold ligger i omegnen af 15.000 kr./ årligt. Dette kan være et af de tilbud, der vælges efter et 7. kl. vejledningsforløb i f.eks. 9. klasse.
Der er mange udgange af UUV’s vejledningsforløb. En af skolelederne i UUV’s kontaktgruppe fortalte om en af de elever som skolen havde med sidste år:
- Skolen havde sidste år en 2-sproget elev med på forløbet. Eleven var henvist af den lokale AKT lærer. Eleven blev motiveret af projektet, og stillede op til tiden på f.eks. Køge Station, når der var afgang. Eleven havde stort udbytte af kombinationen af natur og kano og de motiverende samtaler om vejledning, valg, uddannelse og fremtid. Da eleven kom tilbage til skolen var han meget mere talende og fortalte de andre om vigtigheden af at tage ansvar og sætte mål, noget der kunne bruges i det videre forløb og en ”tale” der overraskede alle på skolen, siger UUV vejleder André Michaelsen.
Tilmelding til forløbet gennem folkeskolens ledelse til UUV. UUV’s lokale vejleder kan kontaktes for tilmeldingsmateriale.
Den lokale UUV vejledere er orienteret og kan være behjælpelig med tilmelding. Vejledningsforløbets gennemførsel er afhængig af et tilstrækkeligt antal tilmeldinger.
pm

Publiceret 01 February 2012 08:45