(Foto: Privat).

(Foto: Privat).

Randers :

Færre børn skal anbringes på institution

Af
Dan Jensen

Randers Kommune vil nedbringe antallet af sager, hvor børn bliver tvangsanbragt på institutioner uden for kommunen.
I stedet vil kommunen på baggrund af svenske erfaringer styrke den forebyggende indsats i børnenes nærmiljø.
Omkring 100 børn fra Randers er for tiden anbragt uden for kommunen, men ulempen er, at de kommer væk fra deres nærområde og dermed også væk fra kammerater bedsteforældre, onkler og tanter.
I Sverige er lokale plejefamilier udbredt, og svenskerne inddrager desuden ofte børnenes familie og netværk.
I næste uge afholder Randers Kommune et seminar om blandt andet de svenske erfaringer.


Publiceret 01 February 2012 07:53