formand for Faxe Kommunes Erhvervs- og Kulturudvalg, Martin Hillerup (Å).

formand for Faxe Kommunes Erhvervs- og Kulturudvalg, Martin Hillerup (Å).

Stigning i sager om socialt bedrageri

ÅRSRAPPORT: Faxe Kommunes kontrolgruppe har nu udgivet deres årsrapport for 2011. Den beskriver kommunens indsats for at begrænse socialt bedrageri.
Kontrolgruppen har i 2011 modtaget 97 anmeldelser om socialt bedrageri. Det er en markant stigning sammenlignet med sidste år, hvor samme tal var 66.
- Vi kan se, at der er en tendens til, at borgerne er blevet hurtigere til at reagere, hvis de mener at andre modtager sociale ydelser på et forkert grundlag. Det er stadig anmeldelser om samliv, der udgør den største del af henvendelserne, men antallet af anmeldelser om sort arbejde eller dobbelt forsørgelse er også steget, forklarer formand for Faxe Kommunes Erhvervs- og Kulturudvalg, Martin Hillerup.

Tillid til hinanden

- Det er naturligvis en hårfin balancegang. Vi skal jo som udgangspunkt kunne have tillid til hinanden og vi må ikke overskride grænsen til privatlivets fred. Men det er omvendt også vigtigt at sikre, at alle får præcis det de har ret til, og ikke mere end det. Det er ikke acceptabelt at der bliver snydt og det koster kommunen dyrt, siger Martin Hillerup.
Kontrolgruppen har i 2011 valgt at stoppe udbetaling af sociale ydelser i 62 tilfælde. Seks borgere har klaget over afgørelsen til Statsforvaltningen, men kun en har fået medhold i sin klage.
Det vurderes, at kontrolgruppens arbejde har givet en økonomisk gevinst på mere end 4,1 millioner kroner i tilbagebetalingskrav og sparet udbetalinger.
Kontrolgruppen har desuden – i tæt samarbejde med SKAT – behandlet en række større sager. I flere tilfælde har borgere i kommunen drevet virksomhed uden at afregne moms og skat, og i nogle tilfælde modtog borgerne også samtidig sociale ydelser i form af kontanthjælp eller ledighedsdagpenge.
Sagerne ligger nu hos SKAT til beregning af skat og moms, samt juridisk vurdering i forhold til en eventuel politianmeldelse.
pm

Publiceret 07 March 2012 16:00