København manipulerer

Store vindmøller er nu så høje som store vindmøller er, skriver J. UFFE CHRISTIANSEN:

I Hvidovre Avis den 27. marts efterlyser Mikkel Rømer og Hvidovre Avis ordentlig billedinformation.

Både redaktionen og Mikkel Rømer tror ikke, at møllerne kan være så høje som billedet vist på forsiden af avisen den 20. marts, MEN DET ER DE! Møllerne dækker, med 148 meter i højden og ca. 1 km i bredden, næsten hele synsfeltet, når man står på Hvidovre siden i en afstand af 1,6 km fra møllerne, hvorfra billedet i avisen er taget. Hvis man måler på billedet på avisens forside fra den 20. marts vil man finde, at Rundetårn er 18,6 mm og møllerne 66 mm. Rundetårn er i virkeligheden 41,8 meter, inklusive observatoriet på toppen (66/18,6 x 41,8 = 148 m). Det er rigtig store møller, som Københavns Kommune vil plante på diget lige over for Lods- og Kystagerparken, midt i de fredede områder. Vindmøller roterer og tiltrækker sig opmærksomheden langt mere end stillestående genstande, hvilket gør at møllerne helt vil dominere landskabet, langt mere end et billede kan gengive. Om aften/natten vil der endvidere komme et stærkt hvidt blitzlys fra toppen af møllerne, der bliver ikke meget natur tilbage at se på. Ud fra visualiseringen i Københavns Kommunes VVM redegørelse ser det er ikke så slemt ud, men her er det tilsvarende meget lille billede taget med en widevinkel linse, og så ser møllerne små ud, men det svarer ikke til det det naturlige synsfelt. Københavns Kommune manipulerer groft i deres VVM redegørelse, det gælder både med hensyn til visualiseringsbilleder, vurdering af boligers værdiforringelse, ødelæggelse af de rekreative områder og ikke mindst støjgener, både i rekreative områder og boligområder. Det er forståeligt, at Københavns Kommune vil signalere, at de er rigtig grønne og de derfor gerne ser møllerne placeret så mange kan se dem, men en placering bør ikke ske uden hensyn til de fredede og rekreative områder, boligområder og Hvidovres borgere. En placering som ovennævnte er en hensynsløs handling, og det er det dårligst tænkelige signal at sende, hvis man vil gavne vindmøllesagen, som næsten alle på nuværende tidspunkt ser på med sympati. Vil du vide mere om vindmøllerne i Kalvebodkilen, se på vores hjemmeside: www.StopKalvebodmoller.dk

Publiceret 11 April 2012 09:00