Bestyrelsen for Herfølge Borgerforening. Fra venstre ses H.C.Andersen, Anders Frandsen, Henning Lübcke, Allan Kok, Sonja Zingg Hansen, Bente Rasmussen, Lissie Kirk, Bjarne Rasmussen, Ulrik Kolbe og Niels Rolskov. Margot Rasmussen og Kaj Pedersen nåede ikke med på billedet. (Privatfoto).

Bestyrelsen for Herfølge Borgerforening. Fra venstre ses H.C.Andersen, Anders Frandsen, Henning Lübcke, Allan Kok, Sonja Zingg Hansen, Bente Rasmussen, Lissie Kirk, Bjarne Rasmussen, Ulrik Kolbe og Niels Rolskov. Margot Rasmussen og Kaj Pedersen nåede ikke med på billedet. (Privatfoto).

Årsmøde med input om Herfølges fremtid

HERFØLGE: Herfølge Borgerforening holdt tirsdag aften den 30 april årsmøde i Herfølgehallen.
Borgmester Marie Stærke indledte mødet med et oplæg om hendes tanker for fremtidens Herfølge. Marie Stærke kom bl.a. ind på de betydelige ændringer  der vil ske når Næstvedbanen i 2018 får direkte forbindelse til København via den nye København-Ringsted bane og beskrev hvordan der kunne blive tale om flytning af Herfølge station.
Borgmesteren fremhævede det folkelige engagement i forbindelse med tilblivelsen af ”Strategiplan for Herfølge bymidte” som et meget vellykket eksempel på borgerinddragelse og havde ideer til at erfaringerne kunne bruges andre steder i kommunen.
Marie Stærke efterlyste Borgerforeningens holdninger og ideer til den nye kommuneplans strategi der netop nu er i høring.
- Marie Stærke løftede også sløret for Socialdemokratenes ideer til en opfyldelse af Stevns kommunes ønske om en direkte forbindelse til sydmotorvejen. Socialdemokratiet arbejder nu med ideer til en forbindelse via Holmebækvej til nye ramper ved Søllerupvej, fortæller Niels Rolskov fra Herfølge Borgerforening.
Marie Stærkes oplæg gav anledning til en spændende og livlig debat  som kom vidt omkring. Direkte jernbane fra Herfølge til Ølby uden om Køge, samling og udbygning af breddeidrætten i området ved Herfølge Stadion - skøjtehal, svømmehal med 50 meter bassin, og meget mere - udbygning af Herfølge Stadion til kommunens ”Superligaarena”, udviklingen af detailhandelen i Herfølge og ikke mindst udviklingen omkring ”Smedgrunden” havde salen store interesse.
Marie Stærke kom også ind på hvordan den nye kommuneplan vil integrere strategiplanen så disse planer får status af rigtige juridiske planer.
Efter Marie Stærkes oplæg gik forsamlingen over til det formelle årsmøde hvor formanden Hans Christian Andersen aflagde en fyldig beretning om foreningens aktiviteter det forløbne år og kunne med tilfredshed notere at de årligt tilbagevendende arrangementer såsom fastelavn, Sct. Hans, Herfølgedagen og julekoncerten nu er fast indarbejdet traditioner i Herfølge.
Bestyrelsen havde i årets løb måttet sige farvel til vores mangeårige medlem og aktiv Jon Bonne Eriksen som havde fået arbejde i Laos.
Bjarne Rasmussen blev genvalgt til bestyrelsen. Ulrik Kolbe, som indtil nu har repræsenteret  Sports- og fritidsforeningerne, blev valgt som privatperson og Bente Rasmussen blev nyvalgt som privatperson. Henrik Fisker blev valgt som suppleant.
Efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig således: H.C. Andersen som formand, Sonja Zingg Hansen som næstformand og formand for aktivitetsudvalget, Bjarne Rasmussen kasserer, Ulrik Kolbe og referent Niels Rolskov der også er presseansvarlig.
pm

Publiceret 01 May 2012 17:15