Gerda Nortoft

Gerda Nortoft

Mindeord

Dansborgs Venner skriver mindeord om Gerda Nortoft

En god ven er taget fra os den 27. april 2012 Gerda var tidligere formand for seniorklubben i Bredalsparken og Grenhusene og har været aktiv i foreningen, for at den ældre generation også kom til orde, både i forhold til boligselskabet, men ikke mindst i forhold til politikerne i vores kommunalbestyrelse. Dette altid positive menneske havde en stor fanskare i foreningslivet i Hvidovre, hvor hun bl.a. stillede op til kommunalbestyrelsesvalget i 2009, og hendes mærkesager var naturligvis bedre vilkår for de ældre i kommunen. Gerda arbejde som montrice på Phillips i Jenagade, hvor hun først var tillidsmand og senere fællestillidsmand, og nåede at have 25 års jubilæum før hun fratrådte året efter. Hun tog initiativ til at etablere Phillips Veteranklub, der den dag samler gamle medarbejdere fra Phillips til forskellige kulturelle aktiviteter. Gerda var altid jævn og havde meget lidt til overs for fine ord og floskler, men til gengæld et hjerte af guld, og ingen er nogensinde gået forgæves til hende. Socialdemokraterne i Dansborg har meget at takke Gerda for, og hun har i flere perioder brugt sin sparsomme tid, på foreningens aktiviteter, både agitationer og i foreningens bestyrelse, og var en aktiv skikkelse i Dansborgs Venner, hvor hun var primus motor ved bankospillene i Ll. Friheden. Når Socialdemokraterne i Dansborg rejste ud i Europa, var hun naturligvis med, og prægede rejsen med sin store viden om arbejderbevægelsens vilkår i de lande vi rejste igennem. Ære være Gerdas minde. Dansborgs Venner

Publiceret 01 May 2012 09:00