Varslings-sirener bliver testet

Onsdag den 2. maj, kl. 12:00 vil du formentligt høre beredskabsstyrelsen luft-varslingssystem. Det testes nemlig med fuld lyd på over hele landet. Luftalarmen er kun en test, så ring ikke 1-1-2 eller 1-1-4 af den grund, det kan nemlig være med til at blokere for livsvigtige opkald.

Testen består af tre varslingssignaler af ca. 45 sekunders varighed, der kan høres med ca. 3 minutters mellemrum. Testen finder sted hvert år, den første onsdag i maj.
Varslingssystemet drives og vedligeholdes af Beredskabsstyrelsen. Der er 1.078 sirener, og de kan høres af omkring 80 % af befolkningen. Sirenerne er sat op på bygninger eller på master i byområder med flere end 1.000 indbyggere. Uden for de områder kan politiet varsle ved at bruge mobile sirener.
På alle andre tidspunkter af året bruger politiet kun luftvarsels-systemet hvis der er fare på færde. Det kan være ved giftige brande, giftige udslip fra fabrikker eller andre hændelser, som kan udgøre en trussel for befolkningen. Hvis du hører alarmen på andre tidspunkter af året, er der tale om en rigtig ulykke: I så fald skal du gå inden døre, luk for døre, vinduer og ventilationsanlæg og tænd for DR eller TV2.

Publiceret 01 May 2012 14:00