Favrskov:

Klimaplan sendt i høring

Af
Bent Larsen

Favrskov Kommune har udarbejdet et forslag til Klimaplan 2025.
Planen sætter de overordnede politiske mål for, hvor meget kommunen skal nedbringe energiforbruget og CO2-udledningen frem mod 2025 og hvordan kommunen skal fremme brugen af vedvarende energi.
Klimaplanen omfatter både initiativer rettet mod kommunens egen virksomhed og mod erhvervslivet og borgerne.
Klimaplanen er nu sendt i offentlig høring i tre uger, frem til den 22. maj.

Publiceret 01 May 2012 05:06