Efterskolen, der er kendt for de store shows, skulle være så god som ny når næste elevhold tjekker ind.

Efterskolen, der er kendt for de store shows, skulle være så god som ny når næste elevhold tjekker ind.

Efterskolen fik ny formand

Ole Frier-Meineche afløser August Kragh som formand for efterskolen i Hoptrup

Af
pra

I forbindelse med den ordinære generalforsamling på Hoptrup Efterskole blev der skiftet ud i efterskolens bestyrelse. August Kragh og Johan Kulmbach har valgt at forlade bestyrelsesarbejdet efter at have været med siden skolens oprettelse i 2006. August Kragh forbliver dog i bestyrelsen som suppleant. Kirsten Heissel, der også var på valg, blev genvalgt.
Efter et regulært valg blev de to bestyrelsesposter genbesat med hhv. Klavs Kildeby og Poul Martin Langdahl. Klavs Kildeby kommer med en stor erfaring indenfor undervisningsverdenen. Han har i mange år været ansat på tekniske skoler – senest som direktør for EUC-Syd. Desuden er han barnebarn af Hans Kildeby, der grundlagde Hoptrup Højskole tilbage i 1920. Poul Martin Langdahl er sognepræst i Hoptrup Sogn. Han kommer fra en stilling i Århus, hvor han igennem mange har været yderst aktiv indenfor foreningslivet.
Suppleantposterne i Hoptrup Efterskoles bestyrelse var ligeledes i spil ved året generalforsamling. August Kragh og Jette Erichsen overtager hvervene efter Ove Andresen og Kirsten Petersen.
Den nye bestyrelse har konstitueret sig som følger: Ole Frier-Meineche (formand), Kirsten Heissel (næstformand) og bestyrelsesmedlemmerne Henrik Brink, Hanne Henningsen, Anne-Sophie Brodersen, Klavs Kildeby og Poul Martin Langdahl.
Under forstander Ken Petersens beretning blev den skæbnesvangre nat, hvor Hoptrup Efterskole blev ramt af en stor brand, grundigt belyst. Med billeder og levende historier genfortalte han oplevelserne fra da brandalarmen lød og frem til skolestart blot 11 dage senere. Der blev i den forbindelse rettet en stor tak til alle der har hjulpet med klargøring af skolen op til skolestart.
I forbindelse med generalforsamling havde de fremmødte mulighed for at opleve nogle af de unge talenter på skolen. Christiane Holm og Ida Louise Andersen indledte generalforsamlingen med at fremføre det klassiske musikstykke ” Claire de lune” på cello og klaver. Efter generalforsamling optrådte en del af skolens danselinie med 2 koreografier der indgår i årets afslutningsforestillinger på Hoptrup Efterskole.
Der var ligeledes planlagt en rundvisning i de af skolens bygninger, der er under genopførelse efter branden. Her kunne de fremmødte ved selvsyn konstatere at ødelæggelserne efter branden har været massive, men at genopbygningen går planlagt. Forstander Ken Petersen kunne derfor også berette, at det gode samarbejde med rådgivere, håndværkere og forsikring sikrer, at det kommende elevhold kan flytte ind i en nyrenoveret skole efter sommerferien.

Publiceret 06 May 2012 08:00