Haderslevs borgmester, Jens Christian Gjesing, roste den nye æreshertug.

Haderslevs borgmester, Jens Christian Gjesing, roste den nye æreshertug.

Containerdamen blev æreshertug

Haderslevs nye æreshertug hedder Gudrun Awa Jørsing. Hun blev kåret fra balkonen på Nordeabygningen af Haderslevs borgmester, Jens Christian Gjesing her til eftermiddag

Containerdamen kommer! Containerdamen kommer!
Sådan lyder det blandt de døve børn på en skole i det fattige afrikanske land, gambia når der er besøg fra det kolde nord. Og disse børn mener det naturligvis ikke nedsættende – tværtimod.
Når de kalder Gudrun Jørsing for ”Containerdamen” så er det fordi hun, hen over en lang årrække, har været tovholder på et støtteprojekt for netop denne døveskole. Og det er takket være en massiv hjælp fra en lang række mennesker og organisationer, som Gudrun Jørsing, har haft kontakt til, at skolen overhovedet eksisterer.
For børnene er hjælpen lig med de mange store containere, som er blevet sendt til skolen hen over årerne - tæt ved 50 stk faktisk.

Uddannelse er den afgørende forudsætning for at man kan skabe sig en indtægt i et fattigt land, som Gambia. Og det siger næsten sig selv, at landet ikke har de store tilbud til børn med handicaps.
For de mange børn på St. John's School for the deaf er der håb for en god fremtid. Og dette skyldes ikke mindst en utrættelig indsats gennem mange mange år. Ikke alene af Gudrun Jørsing, men især af hende.
Læs borgmesterens tale her.Arrangementer lokalt

En del af de penge, der i tidernes løb er flydt fra Danmark til Gamibia er tilvejebragt gennem støttekoncerter. Og her har Gudrun Jørsing talrige gange stået i arrangørens rolle.
Mange husker især de fantastiske koncerter på Harmonien med Etta Camaron, der blev en nær ven af Gudrun Jørsing. Koncerter, der kunne fylde kulturhuset og give penge til det gode formål.
At man i Haderslev har en person, der i den grad arbejder uegennyttigt, og som nyder respekt ikke blot nationalt men også internationalt, bør påskønnes. Det var der da også flere borgere, som mente da der skulle indstilles kandidater til årets æreshertug.
Komitéen, som udvælger årets æreshertug, var ikke i tvivl. Så da klokken slog halv fire her til eftermiddag kunne byens borgmester . iklædt din helt nye Hertug Hans kåbe – kåre årets æreshertug, Gudrun Awa Jørsing.
Læs det spændende portræt af årets æreshertug i din avis på tirsdag.

Kåring af Æreshertug 2012

Vi ærer Hertug Hans, ved at vores byfest er opkaldt efter ham.

Det er der en god grund til. Hertug Hans var en meget driftig herre, der satte rigtig meget i gang i vores by og på vores egn. Han  regerede her for knap 500 år siden, på et tidspunkt hvor den lutherske reformation havde sejret.

Det betød at en række opgaver som den katolske kirke havde klaret så som undervisning, pleje af syge, omsorg for fattige og meget mere, det skulle nu andre tage sig af.

I Haderslev blev det i høj grad Hertug Hans – og selvfølgelig ved hjælp at den rigdom som hertugen fik ved at inddrage den katolske kirkes ejendom – der satte omsorgen i system.  Han byggede Hertug Hans hospital som tog sig af fattige og ældre, han byggede en Katedralskole, som om 2 år har eksisteret i 450 år!

Når vi hvert år udpeger en Æreshertug i Haderslev, er der derfor god grund til at skele til, om der mon er en borger, der lever op til noget af det, som Hertug Hans personificerede.

Kan vi mon finde en person, som uegennyttigt og utrætteligt kæmper for, at andre kan få det bedre?

Kan vi mon finde en person, som skaffer midler og materialer til undervisning og omsorg for mennesker, der har det svært?

Kan vi mon finde en person, der via sin engagerede indsats er med til at skabe et positivt image for Haderslev ude i den større verden?

Kan vi mon finde en person, der ikke bare tænker kreativt og handler utraditionelt men hele tiden er fokuseret på opgaven?

Ja det kan faktisk godt lade sig gøre. Vi har her i Haderslev en uegennyttig, utrættelig ildsjæl, som er i stand til at realisere alt fra indsamling af intime beklædningsgenstande til arrangering af støttekoncerter alt med det formål, at kunne gavne og glæde andre.

Hertug Hans koncentrerede sin indsats om det nære her i det lille hertugdømme Haderslev.

Årets Æreshertug har et bredere udsyn og er klar over, at der er andre steder på kloden, hvor der måske er større brug for en frivillig indsats og hjælp.

Men hun – ja for det er en kvinde - udviser de samme egenskaber som Hertug Hans udviste i form af uegennytte, utrættelighed, engagement og lyst og evne til at organisere for at andre kan få en chance for et bedre liv.

I dette tilfælde gælder det et projekt for døve i Gambia. Og dermed har jeg kun tilbage at præsentere årets Æreshertug som er Gudrun Awa Jørsing.

Hendes enorme og engagerede arbejde for Døveskolen St. Johns i Gambia gør hende absolut til en værdig Æreshertug.

Publiceret 01 June 2012 16:01