Ph.d. og lektor på Tornbjerg Gymnasium Flemming B. Olsen lagde op til debat om lektier.

Ph.d. og lektor på Tornbjerg Gymnasium Flemming B. Olsen lagde op til debat om lektier.

Unge i uddannelse er fælles fokus

Campus Køge på Lyngvej er en realitet. De to gymnasiale uddannelser, der bor på adressen, har netop afholdt deres første fælles pædagogiske dag. I det forum blev der stillet skarpt på fælles synergier samt faglige, sociale og organisatoriske udfordringer,

KØGE: Kompetencer og ny viden skal der til for at udvikle sig – og ind i mellem kræver det, at man gør noget helt andet end det, man plejer.
Den filosofi var den underliggende tråd for den pædagogiske personaledag, som EUC Sjælland Køge Tekniske gymnasium (Htx) og Køge Handelsgymnasium (Hhx) forleden var fælles om.
Auditoriet på Køge Handelsgymnasium lagde rum for dagens mange spændende oplæg og diskussioner. Uddannelsescheferne Palle Birch (Hhx) og Kim Nørgaard (Htx) bød velkommen til dagen, som på forskellig vis skulle omhandle ungdomskultur, fravær og gymnasiefremmede elever.
- Med temaerne ønsker vi at få fokus på nogle af de udfordringer, vi som undervisere mødes med i den daglige undervisningssituation både på Htx og Hhx. Vi har elever, som har stort fravær eller som mistrives og derfor risikerer at opgive uddannelsen, fortæller Susann Albeck, lektor på Hhx og medlem af dagens planlægningsudvalg.
- En anden udfordring er, at vi har en del gymnasiefremmede elever, som vi arbejder med at hjælpe på vej med nye tilrettelæggelser af undervisningen fx ved at ændre praksis omkring lektielæsning – her kom fire pædagogikumkandidater på Hhx til orde og fik præsenteret deres teoretisk pædagogiske opgaver under årets tema: Gymnasiefremmede unge, siger Susann Albeck.
- Netop på baggrund af et oplæg ved professor Dorte Marie Søndergaard fra Aarhus Universitet fik lærerne på Hhx og Htx den nyeste indsigt om de unge, ungdomsidentitet og social arv, siger studievejleder og lektor Merete Nødgaard, som også indgik i planlægningsudvalget.
- Dorte Marie Søndergaard præsenterede i sit oplæg ”Skoleubehag, fravær og frafald” årsager til at unge bliver væk fra deres ungdomsuddannelse eller helt dropper ud. En af hendes pointer var, at de unge netop i de år, ungdomsuddannelsen varer, befinder sig i et modsætningsfyldt farvand.
- På broen mellem folkeskolen og en videregående uddannelse går de fra barn til voksen – fra intet ansvar til stort ansvar for eget liv. De er i fuld gang med deres identitetsdannelse. Af sind er de børn, men kroppen tilhører en voksen, siger Merete Nødgaard.
Dorte Marie Søndergaard fortalte desuden om mange unges syn på uddannelse: I mange klasser er det ikke cool at være fagligt dygtig. Det scorer ikke point hos kammeraterne, at man deltager i undervisningen og laver lektier. Gymnasier arbejder med sanktioner ved f.eks. fravær, manglende studieaktivitet og ved snyd.
- Dorte Marie Søndergaard fortalte – nok til manges overraskelse – at det netop er steder, hvor unge samler point og opnår street credit på skolernes gange. Det fortæller os jo blot, at lærere og elever står i to vidt forskellige lejre, siger Merete Nørgaard.
- Dorte Marie Søndergaard anbefalede, at vi som undervisere forstyrrer de unges identitetsdannelse – at vi møder dem i øjenhøjde og bliver bedre til at inddrage de unges interesser – måske endda overføre kompetencer, de har i situationer uden for uddannelsen. De unge vil gerne ses – men ikke omklamres. Det er med andre ord en balance, underviserne må finde, fortæller Merete Nødgaard videre.

Lektier hører fortiden til

Bagefter præsenterede Merete Nødgaard i egenskab af studievejleder et oplæg om gymnasiefremmede unge, som optakt til de fire nye pædagogikumkandidater Malene Vaz, Rikke Kampmann, Hanne B. Jensen og Patrick Lincoln fra Køge Handelsgymnasium.
Med erfaringer fra egne fag, havde de i deres afsluttende opgaver arbejdet med, hvordan faglige forløb og ændringer i lektier kunne støtte gymnasiefremmede unge. De fire oplæg gav indsigt i, hvordan man kan læse lektier som en del af undervisningen og gav inspiration til hvordan, andre kan bære sig ad i så forskellige fag som spansk, studieteknik, matematik og økonomifagene på gymnasialt niveau.
Herefter lagde ph.d. og lektor på Tornbjerg Gymnasium Flemming B. Olsen op til debat med sit oplæg ”Lektielæsningens betydning for gymnasieelevers læreprocesser.”
- I Flemming B. Olsens optik bør lektier gentænkes – for læselektier, som vi kender dem, er gammeldags,” siger Susann Albeck. ”I workshops i faggrupper på tværs af Htx og Hhx diskuterede underviserne lektiers funktion, og om det var en god ide at integrere lektier i undervisningen. De gjorde sig ligeledes forestillinger om, hvordan en hverdag med lektieintegreret undervisning kunne tage sig ud. Ved fælles opsamling stod det klart, at lektieintegreret undervisning blandt mange faggrupper var en mulighed – i hvert fald som en variation. Der er også meget træning forbundet med at læse – og hvis man skal videre på en videregående uddannelse med stort læsepensum – så kræver det gode læsefærdigheder. Det vil tydeligvis også være en balancegang, siger Susann Albeck.
Uddannelseschef Palle Birch på Hhx har været tilfreds med det første forsøg på at afholde pædagogisk dag for Campus Køges gymnasiale uddannelser.
- I fællesskab med Htx har vi haft mulighed for at åbne os mod hinanden ved at høre de samme oplæg for at diskutere det i fællesskab. Det er den slags synergieffekter, vi er ude efter. Vi har skabt et fantastisk forum for at dele erfaringer og synspunkter på tværs af fag, fagligheder og tilgange. Og det giver god mening, vi gør det sammen – for nok har de unge valgt deres retning i skolevalget, men de er alle del af den samme ungdomskultur, de er alle i færd med deres identitetsdannelse, og de står alle over for de samme udfordringer, der er ved at begive sig ind i voksenlivet og finde sin karrierevej, siger Palle Birch.
pm

Velkomst ved uddannelsescheferne Kim Nørgaard (Htx), Palle Birch (Hhx) i midten og medlem af planlægningsudvalget Inge Jacobsen (underviser, Hhx).

Velkomst ved uddannelsescheferne Kim Nørgaard (Htx), Palle Birch (Hhx) i midten og medlem af planlægningsudvalget Inge Jacobsen (underviser, Hhx).

Lektor Susann Albeck (længst til venstre) præsenterer de fire pædagogikumkandidater Hanne B. Jensen, Malene Vaz, Patrick Lincoln og Rikke Kampmann fra Køge Handelsgymnasium.

Lektor Susann Albeck (længst til venstre) præsenterer de fire pædagogikumkandidater Hanne B. Jensen, Malene Vaz, Patrick Lincoln og Rikke Kampmann fra Køge Handelsgymnasium.

Publiceret 01 June 2012 14:15