- Vi vil gerne tænke skolen smart og effektiv, og vi vil gerne forholde os konstruktivt til velgennemtænkte forslag – men det skal ske på grundlag af en klar politisk stillingtagen til, hvilken kvalitet skolen skal tilbyde vores børn, og hvilke konsekvenser besparelser eller strukturændringer vil have for denne kvalitet. En sådan stillingtagen er ikke sket med de kommende spareforslag, fastslår Frank Normann Olsen på vegne af skolebestyrelserne i Køge kommune.(Arkivfoto: DS).

- Vi vil gerne tænke skolen smart og effektiv, og vi vil gerne forholde os konstruktivt til velgennemtænkte forslag – men det skal ske på grundlag af en klar politisk stillingtagen til, hvilken kvalitet skolen skal tilbyde vores børn, og hvilke konsekvenser besparelser eller strukturændringer vil have for denne kvalitet. En sådan stillingtagen er ikke sket med de kommende spareforslag, fastslår Frank Normann Olsen på vegne af skolebestyrelserne i Køge kommune.(Arkivfoto: DS).

Visionsløs og uambitiøs skolepolitik

-Visioner ønskes – vores børns fremtid er på spil, lyder det samstemmende fra skolebestyrelserne i Køge kommune.

KØGE: Skolebestyrelserne i Køge Kommune afholdt har onsdag den 30. maj et fællesmøde på Hastrupskolen, hvor Køge Byråds tilgang til skolepolitikken blev drøftet. Mødet var det første i en længere række frem til næste kommunalvalg.
- Vi er på tværs af skolerne enige om, at Køge Kommunes skolepolitik er visionsløs og uambitiøs. De seneste perspektivløse forslag til besparelser og nedskæringer på op til 26 mio. kr. understreger dette med al ønskelig tydelighed, siger Frank Normann Olsen der er næstformand og kommende formand for bestyrelsen på Hastrupskolen på vegne af skolebestyrelserne i Køge kommune.
- Der er et akut behov for, at de lokale politikere i byrådet tager vores børns fremtid alvorligt. Det er deres ansvar og deres valg, om vi får en god og kvalificerende skole i Køge Kommune – eller om vi får en udpint og nedslidt skole. Som forældre må vi derfor forlange, at der formuleres en samlet,ambitiøs og retningsgivende politisk vision for, hvilken skole vi vil have i Køge Kommune, siger Frank Normann Olsen videre.
Som repræsentanter for tusinder af forældre i Køge Kommune vil skolebestyrelserne gerne bidrage til dette arbejde, men det kræver et klart politisk udspil.
Klare politiske visioner, værdier og målsætninger for skolen i Køge Kommune er også en absolut nødvendighed for, at der kan tages en kvalificeret og konstruktiv offentlig debat om, hvilke økonomiske rammer skolen skal virke indenfor.
Skolebestyrelserne er ikke imod besparelser eller reformer af skolestrukturen som sådan.
- Vi vil gerne tænke skolen smart og effektiv, og vi vil gerne forholde os konstruktivt til velgennemtænkte forslag – men det skal ske på grundlag af en klar politisk stillingtagen til, hvilken kvalitet skolen skal tilbyde vores børn, og hvilke konsekvenser besparelser eller strukturændringer vil have for denne kvalitet. En sådan stillingtagen er ikke sket med de kommende spareforslag, fastslår Frank Normann Olsen.
Politikerne i Køge Kommune må derfor påtage sig det ansvar, der erbyrådets – det er på tide, at de kommer ind i kampen, mener skolebestyrelserne.
Skolebestyrelserne har fundet sammen i ønsket om at sikre, at dette sker og for at sikre, at skoler og undervisning ikke bliver offer for manglende politisk stillingtagen og for ødelæggende og uigennemtænkte spareøvelser.
- Første udfordring er de kommende besparelser, men vi vil løbende holde skoledebatten i kog frem til det næste kommunalvalg, og vi vil sammen sikre, at der bliver sat offentlig fokus på konsekvenserne af de politiske valg, der foretages for skoleområdet i Køge Kommune – gode som dårlige, slutter Frank Normann Olsen på vegne af skolebestyrelserne i Køge kommune.

null

Publiceret 01 June 2012 05:45