Formanden for Greve Erhverv, Allan Schouw-Petersen overrækker en check på 5.000 kroner til brandinspektør Torben Bang-Christensen, der er ansvarlig for Projekt Brandkadet, som Greve Brandvæsen har kørt i fire år med succes.

Formanden for Greve Erhverv, Allan Schouw-Petersen overrækker en check på 5.000 kroner til brandinspektør Torben Bang-Christensen, der er ansvarlig for Projekt Brandkadet, som Greve Brandvæsen har kørt i fire år med succes.

Greve Erhverv støtter Projekt Brandkadet

Efter besøg på Greve Brandstation har Greve Erhverv besluttet at støtte Projekt Brandkadet med 5.000 kroner

GREVE: Under et besøg på Greve Brandstation fik en række medlemmer af Greve Erhverv en orientering om Greve Brandvæsens indsats i lokalområdet.
Et af tiltagene fra de driftige brandfolk på Lunikvej er Projekt Brandkadet, der går ud på at tilbyde unge mennesker en positiv tilknytning til Brandvæsenet, hvor de lærer om de værdier, der er fundamentet for brandvæsenet.
Det gjorde så stort indtryk på de fremmødte erhvervsfolk, at bestyrelsen på stedet besluttede at støtte projektet med 5.000 kroner, som Greve Brandvæsen kan bruges til informationsmateriale, uniformer eller andet, som Projekt Brandkadet måtte have brug for.
- Mange af de unge mennesker jo skal i praktik eller søger ansættelse i erhvervslivet på et tidspunkt, så det er også til fordel for arbejdspladserne og dermed vores medlemmer, at de kan se, at her kommer et ungt menneske, der har været igennem et forløb, der lærer dem ansvarlighed og fællesskabsfølelse, siger Allan Schouw-Petersen, der er formand for Greve Erhverv, som motivation for donationen.
- Det er et ufattelig godt projekt og vi ønsker med denne lille håndsrækning at vise vores påskønnelse, for mange af de unge mennesker får tilegnet sig nogle færdigheder, der er godt for dem selv, for deres familier og for samfundet. Det er et rigtig godt initiativ fra Greve Brandvæsens side, siger Allan Schouw-Petersen.
Formålet med projektet er at skabe respekt for brandvæsenet og deres arbejde samt at reducere chikane og ildspåsættelser i det område, som Greve Brandvæsen dækker. Målgruppen for projektet er grupper af unge i alderen 13-15 år, og brandvæsenet har tilrettelagt et forløb, som både involverer teoretisk og praktisk læring.
- Hvert forløb afsluttes med et fælles arrangement, hvor de unge viser deres forældre, hvad de har lært. Herefter gives de unge via projektet adgang til at blive optaget i ”Brandmandsfamilien”, hvilket giver adgang til optagelse i Greve Ungdomsbrandvæsen. De unge bliver på den måde positive rollemodeller for næste generation, fortæller brandinspektør Torben Bang-Christensen, der er ansvarlig for projektet.

Bred indsats

Det er de opsøgende gademedarbejderes opgave at identificere og visitere de unge i samarbejde med den boligsociale indsats og ungdomsskolen.
Gademedarbejderen snakker også med de unges forældre og forklarer dem, hvad projektet går ud på. Herefter tager gademedarbejderen de unge med på brandstationen en gang om ugen, hvor vi så inddrager dem i det arbejde, der udføres på brandstationen.
- Vi kan se, at de unge opnår selvrespekt og anerkendelse gennem tilegnelsen af grundlæggende brandmandsfærdigheder såsom brandbekæmpelse og førstehjælp, fastslår beredskabschef Jan Funk Nielsen, der samtidig oplyser, at det på tre år er lykkedes at reducere antallet af påsatte brande fra 115 i 2008 til 35 i 2011.
Idéen kommer oprindeligt fra Manchester i England, hvor angreb på politi og brandvæsen fik de lokale aktører til at gå nye veje. Greve Brandvæsen var en af de første initiativtagere til at lave en dansk udgave og konceptet er siden blevet indført i flere andre kommuner blandt andet i Roskilde.
Greve Kommune blev i 2010 udnævnt til årets 112-kommune af Folketingets beredskabsordførere på baggrund af arbejdet med brandkadetterne.
pm

Publiceret 18 June 2012 16:15