Sig din mening om kommunens vandplan

Hvidovre Kommune har udarbejdet forslag til vandhandleplan for perioden 2012 til 2016.
- Statens vandplaner har til formål at sikre god økologisk tilstand i alle vandområder, men selvom de statslige vandplaner behandler hele vandets kredsløb – dvs. grundvand, søer, åer, hav, m.v. – omfatter kravene til Hvidovre Kommune i første planperiode kun, at kommunen skal begrænse forureningen fra 18 regnbetingede overløb til Harrestrup Å og Kalveboderne, skriver Hvidovre Kommune.
Ud fra statens vandplaner har Hvidovre Kommune derfor udarbejdet et forslag til vandhandleplan, der sikrer, at kommunen lever op til de krav, der er stillet. Vandhandleplanen kan læses på Hvidovre Kommunes hjemmeside Hvidovre.dk under Offentlige høringer.
Eventuelle bemærkninger, kommentarer eller indsigelser til forslaget kan sendes til Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre eller på e-mail: teknik@hvidovre.dk.
Bemærk at fristen for rettidig aflevering af høringssvar er fredag den 31. august 2012 med morgenposten eller pr. e-mail senest kl. 14.00. Efter den offentlige høring skal vandhandleplanerne behandles politisk med henblik på vedtagelse i de enkelte kommunalbestyrelser senest 22. december 2012.

Publiceret 18 June 2012 10:45