(Colourbox).

(Colourbox).

Asfaltarbejder i Køge kommune

KØGE: I løbet af oktober bliver der rundt om i Køge kommune udført forskellige asfaltarbejder.
Arbejder med vejlukning på Søsvinget finder sted tirsdag, den 2. og onsdag, den 3. oktober. Vejen vil være spærret for gennemkørsel onsdag den 3. mellem kl. 10.00 og 12.00.
Hegnedevej, samt Valorevej i Valore by mandag, den 8. og tirsdag, den 9. oktober. Hegnedevej vil være spærret for gennemkørsel begge dage.
Arbejder med trafikregulering på Stensbjergvej, mellem Ringvejen og Norsvej, gennemføres mandag, den 1. til onsdag, den 3. oktober.
Øvrige arbejder påGammel Ringstedvej mandag, den 1. oktober.
Gemsevej - mellem Salbyvej og Elsdyrvej - Salbyvej i Ejby by, samt Antilopevej og Dådyrvej fra Salbyvej til første tværvej mandag, den 1. og tirsdag, den 2. oktober laves fortove. Torsdag, den 4. og fredag, den 5. oktober laves kørebaner.
Glentevej - sydlige del - vedGrønningen, Mågevej, Solsortevej og Vibevej tirsdag, den 2. til torsdag den 4, oktober.
Salbyvej, mellem Ølbyvej og Ll. Salby bliver der kantopretning/-forstærkning. Tidspunktet for arbejdets gennemførelse ligger ikke fast, men forventes at være i løbet af de to første uger i oktober.
De angivne tidspunkter for arbejdernes gennemførelse kan blive ændret i tilfælde af dårligt vejr.
www.koege.dk - siden "Her graver vi" kan du se hvor kommunen har gang i forskellige arbejder der berøre fremkommeligheden på vejene - både små og store arbejder, oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen.
pm

Publiceret 01 October 2012 05:45