Byrådet får statusprientering for Randersegnens Boligforening

Af
Bent Larsen

Randers Byråd vil på mødet i dag få en orientering om status for konkurssagen mod Randers Egnens Boligforening.
Oprindeligt var det ventet, at der ville være overblik over økonomien i maj måned over ejendommenes tilstand i august, men arbejdet med begge opgaver har vist sig langt større end ventet, og derfor er det blevet forsinket.
Nu er forventningen at man vil have et økonomisk overblik sidst på året, og tids nok til at man kan udarbejdet et budget for 2013.
En gennemgang af ejendommenes tilstand er også nødvendigt i det videre arbejde. Der skal nemlig arbejdes på at opnå driftstøtte fra Landsbyggefonden.
Endelig skal der udarbejdes helhedsplaner, som først kan forventes tilendebragt til efteråret 2013.

Publiceret 01 October 2012 06:44