(Ill.: Colourbox).

(Ill.: Colourbox).

Brand-, rednings- og miljøberedskabet sendt i udbud

SOLRØD: Solrød Kommune har sendt brand-, rednings- og miljøberedskabet i udbud.
Den nye kontrakt skal træde i kraft den 1. januar 2013 eller snarest derefter og vil skulle løbe frem til 31. december 2016.
Det oplyser www.beredskabsinfo.dk.
Forud for den egentlige tilbudsafgivelse vil der ske en prækvalificering af leverandørerne, hvor de interesserede leverandører blandt andet skal dokumentere, at de har erfaring med brand- og redningsopgaver hos tre andre ordregivere samt at de har implementeret et kvalitetsstyringssystem.
Efter tilbudsafgivningen vil Solrød Kommune vælge den leverandør, som afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Frist for modtagelse af materiale til prækvalificering er den 19. oktober 2012, og kommunen vil efter prækvalificering indkalde de udvalgte leverandører til et opstarts- og præsentationsmøde fredag den 24. oktober 2012 vedrørende det videre forløb frem til den konkrete tilbudsafgivning.
pm

Publiceret 03 October 2012 18:45