Borgmester Johannes Hecht-Nielsen tager første spadestik på Margarethagården i Hornbæk.

Borgmester Johannes Hecht-Nielsen tager første spadestik på Margarethagården i Hornbæk.

Første spadestik ved Margarethagården

Fremtidens Margarethagården i Hornbæk kommer et skridt nærmere sin realisering, når der er 1. spadestik i forbindelse med opførslen af de to nye sidefløje til byggeriet. Spaden bliver stukket i jorden tirsdag den 9. oktober klokken 11.00. Borgmester Johannes Hecht-Nielsen og formand for Børne- og ungeudvalget, Gitte Kondrup, vil være til stede til det første spadestik.
Margarethagården fungerer til dagligt som døgninstitution for 16 belastede børn og unge. De nybyggede sidefløje skal danne ramme om dagligdagen, og det er målet at skabe så hjemlige rammer som muligt for beboerne, selvom det er en institution.
Margarethagårdens beboere og aktiviteter er midlertidigt flyttet til Pavillonen Klostermosen på Nørrevej i Snekkersten, hvor de bliver genhuset, frem til byggeriet forventes færdigt i juni 2013.
Fokus på natur og miljø
Projekt Margarethagården omfatter nedrivning af de to eksisterende sidefløje, hvilket allerede er sket, en totalrenovering af den bevaringsværdige hovedbygning plus opførelsen af to nye fløje.
Der er arkitektfirmet bjerg arkitektur a/s, der er totalrådgiver på projektet, der bliver realiseret i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Hundsbæk & Henriksen og hovedentreprenør Juul & Nielsen.
Projektet sætter fokus på bæredygtighed, og målet er, at de to nye sidefløje bliver såkaldt passiv-huse. Det betyder, at det vil kunne opvarmes med et minimalt energiforbrug.
Derudover har arkitektfirmaet ønsket at skabe et byggeri, der falder naturligt ind i de grønne omgivelser. Derfor bliver taget belagt med sedum-mos og facaderne opført i kemikaliefrit træ, der kommer til at tilpasse sit udseende med omgivelserne. Desuden bliver de træer, der bliver fældet undervejs i byggearbejdet så vidt muligt også genanvendt i byggeriet.

Publiceret 03 October 2012 15:25