Køge Rådhus. (Arkivfoto).

Køge Rådhus. (Arkivfoto).

Køge-budget er i hus

Køge Byråd har tirsdag aften vedtaget kommunens budget for 2013-2016. Et budget, der fastholder en sund kommunal økonomi – og giver plads til en række forbedringer og initiativer på centrale områder, lyder karakteristikken fra borgmester Marie Stærk

BUDGET: Sidste streg er nu sat under Køge Kommunes budget for 2013-2016. Budgettet indeholder effektiviseringer og besparelser for 37 mio. kr. næste år, mens der er investeret i alt 112 mio. kr. i nye initiativer over budgetperioden. Anlægsbudgettet udgør 203 mio. kr. i 2013. Alle skatter er uændrede.
- Med budget 2013 holder vi fast i den grundlæggende balance i Køge Kommunes økonomi, vi har opbygget over de seneste år. Det er ingen hemmelighed, at der har været forskellige politiske synspunkter undervejs i processen – blandt andet i forhold til hvor meget vi skulle spare op til fremtiden – men der er heldigvis også mange elementer i budgettet, som Byrådet står sammen om, siger borgmester Marie Stærke og fortsætter:
- Samtidig kan vi glæde os over, at udgangspunktet for årets budgetlægning i Køge har set bedre ud end i mange andre kommuner. Vi er ikke kommet uden om at skulle spare. Men generelt er der tale om mindre besparelser, som i betydeligt omfang er brugt til at omprioritere midler inden for budgettet.  Knapt halvdelen af besparelserne er således blevet brugt til at finansiere nye initiativer og forbedringer på flere områder.

Besparelser – og nye måder at gøre tingene på

Spareblokken på 37 mio. kr. i 2013 – stigende til 42 mio. kr. i 2016 - består af en lang række mindre besparelser spredt ud på alle fagområder.
Målet har igen i år været at hente flest mulige besparelser gennem effektiviseringer - og nye måder at levere velfærd på. Eksempelvis sparer Køge Kommune knapt 6 mio. kr. næste år ved at træne og hjælpe ældre borgere til at klare praktiske opgaver som rengøring og indkøb selv. Udover den økonomiske besparelse vil det styrke livskvaliteten hos mange borgere og frisætter personale til at hjælpe de allersvageste borgere.
Budgettet indeholder dog også direkte besparelser for borgerne, som blandt andet påvirker omfanget af kompensation til familier med handicappede eller syge børn, lukning af Ejby og Bjæverskov biblioteker og ændrede åbningstider på rådhuset samt ændringer i det specialiserede tilbud til voksne.

Nye initiativer – og større investeringer i anlæg

Udover at sikre god balance i kommunens budget har besparelserne – sammen med blandt andet midler fra Køge Holding og salg af en grund ved rådhuset - også skabt rum til nye initiativer og forbedringer for i alt 112 mio. kr. over budgetperioden.
Blandt andet er der afsat penge til at opnormere værestedet Den Gule Dør, skabe flere lokale arbejdspladser gennem en styrket erhvervsindsats, give musikalske fripas for udsatte børn og unge – og en udvidelse af seniorpasset rettet mod aftenskoleaktiviteter for ældre - samt fortsætte velfærdsinvesteringspuljen fra sidste år, der understøtter udviklingen af velfærd på nye måder.
På anlægssiden er der afsat 203 mio. kr. i 2013 – stigende til 300 mio. kr. i 2016. Udover omfattende vedligehold og renovering af kommunens mange bygninger og veje bliver der de kommende år investeret i blandt andet nye pleje- og aflastningsboliger, et nyt genoptræningscenter, en ny idrætshal, flere cykelstier og offentlige legepladser. Desuden er det besluttet at udvide Køge Rådhus for at samle alle administrative medarbejdere og funktioner ét sted. 
pm

- Med budget 2013 holder vi fast i den grundlæggende balance i Køge Kommunes økonomi, vi har opbygget over de seneste år, siger borgmester Marie Stærke (A). (Foto: JCJ).

- Med budget 2013 holder vi fast i den grundlæggende balance i Køge Kommunes økonomi, vi har opbygget over de seneste år, siger borgmester Marie Stærke (A). (Foto: JCJ).

null

Publiceret 03 October 2012 05:45