HENNE sælges fra den 6. oktober 2012 på Nymindegab Museum, Ravmuseet i Oksbøl, Tirpitz-stillingen og på Varde Museum for 275,- kr. Bogen er rigt illustreret og på 264 sider.

HENNE sælges fra den 6. oktober 2012 på Nymindegab Museum, Ravmuseet i Oksbøl, Tirpitz-stillingen og på Varde Museum for 275,- kr. Bogen er rigt illustreret og på 264 sider.

Ny bog om Henne

HENNE af Mariann Ploug, Palle Uhd Jepsen og Lene B. Frandsen er bogen om Henne-områdets kultur- og naturhistorie.

Af
Kim Schou

I korte træk fortæller bogen om forholdene og livsbetingelserne, som de har formet sig siden oldtiden. Med kapitler om landskabets dannelse, arkæologiske undersøgelser, Hennegård, Henne Kirke, Filsø, Henne Stationsby og Henne Strand får læserne et indblik i områdets natur- og kulturhistorie. Her har Filsøs afvanding, anlæg af klitplantager og jernbanens etablering været væsentlige faktorer. Fra middelalderen og frem til slutningen af 1700-tallet, hvor selveje og begyndende selvstyre blev en realitet, styredes samfundet fra Hennegård. I 1842 indførtes sogneforstanderskabet, det senere sogneråd, der sikrede det lokale selvstyre, til det igen blev reduceret med kommunalreformen i 1970. Samtidigt ændrede det typiske, vestjyske bonde- og fiskersamfund sig. Omkring 1900 havde jægerne fået øje på området med de åbne hedestrækninger og det rige fugleliv ved søen. Inden længe blev de fulgt af de første sommergæster, der førte til etableringen af Henne Strand i 1930’erne, og siden er helårsturisme blevet hovederhvervet for en stor del af befolkningen. Oplevelsen af den vestjyske natur med lyset over havet og dragningen mod den fjerne horisont er noget ganske særligt, som de mennesker, der har boet i området siden oldtiden, deler med de første sommergæster ved stranden og med nutidens mennesker.

Publiceret 03 October 2012 08:00