Fra den 28. september 2012 hedder den officielle adresse Glæisersvej 50 i Køge for afdelingsledelsen for Afdeling for Specialfunktioner, Klinik for Liaisonpsykiatri og Klinik for Selvmordsforebyggelse. (Foto: Sandra Beyer).

Fra den 28. september 2012 hedder den officielle adresse Glæisersvej 50 i Køge for afdelingsledelsen for Afdeling for Specialfunktioner, Klinik for Liaisonpsykiatri og Klinik for Selvmordsforebyggelse. (Foto: Sandra Beyer).

Psykiatrien i nye lokaler i Køge

Psykiatriske patienter får kortere vej til behandling

KØGE: Klinik for Selvmordsforebyggelse og Klinik for Liaisonpsykiatri flytter til Køge, og dermed er behandlingen rykket tættere på borgerne i denne del af regionen. Psykiatrien udvider samtidig sine tilbud til patienterne.
Psykiatriledelsen og Kirsten Devantier, formand for Psykiatri- og Socialudvalget, har indviet de nye lokaler på det gamle Køge Sygehus.
Hovedklinikkerne inden for Klinik for Liaisonpsykiatri og Klinik for Selvmordsforebyggelse, som begge hører under Afdeling for Specialfunktioner, flytter til Køge fra Vordingborg. Der vil dog fortsat være enheder inden for begge klinikker i Vordingborg, og der ligger fortsat også en Klinik for Selvmordsforebyggelse i Slagelse.
- Afdeling for Specialfunktioner tager sig af den specialiserede behandling inden for en række områder og dækker dermed hele Region Sjælland. Derfor er det også vigtigt, at afdelingen har afsnit placeret over hele det store geografiske område, så borgerne nemmere kan komme til afdelingens tilbud, sagde Kirsten Devantier i sin åbningstale.
- Psykiatrien i Region Sjælland har i den seneste tid klippet mange røde snore, hvilket markerer den store udvikling inden for hele Psykiatrien. Vi kommer hele tiden tættere på patienterne og arbejder hele tiden på at målrette tilbuddene endnu bedre, siger Kirsten Devantier.
Geografisk får de to klinikker en ny placering, men flytningen betyder også, at Afdeling for Specialfunktioner kan præsentere flere behandlingstilbud.
Klinik for Liaisonpsykiatri behandler mennesker med psykisk betingede fysiske symptomer som f.eks. smerter, træthed og svimmelhed, som det ikke har været muligt at give en fysisk diagnose eller finde en lægelig forklaring på. Behandlingen i klinikken foregår i tæt samarbejde mellem Psykiatrien, de somatiske sygehuse og de praktiserende læger.
For at målrette behandlingstilbuddene bedre, er der opstartet et nyt projekt, som indebærer at psykiatriske sygeplejersker kommer ud til de praktiserende læger i regionen for at behandle patienter.
- Det nye projekt tager udgangspunkt i et nærhedsprincip, da Psykiatrien ønsker at behandle patienterne, hvor de er – og det er ude på lægehusene. Det er et tilbud til borgere med lette til moderate lidelser inden for angst, depression og liaisonområdet. I første omgang vil ordningen blive et tilbud for ca. 10 procent af de praktiserende læger i regionen, fortæller Ulf Søgaard, ledende overlæge i Afdeling for Specialfunktioner.
Også Klinik for Selvmordsforebyggelse udvider med et nyt tilbud. Hidtil har klinikken kun varetaget behandling af voksne med selvmordsadfærd og selvmordstanker, som ikke har nogen psykisk sygdom. Fremover tilbyder klinikken også hjælp til unge over 15 år. Det sker i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, som fortsat tager sig af tilbud til børn under 15 år.
pm

Formand for Psykiatri- og Socialudvalget Kirsten Devantier Kirsten Devantier klipper båndet til de nye lokaler på førstesalen i en af de tidligere sygehusbygninger i Køge. (Foto: Sandra Beyer).

Formand for Psykiatri- og Socialudvalget Kirsten Devantier Kirsten Devantier klipper båndet til de nye lokaler på førstesalen i en af de tidligere sygehusbygninger i Køge. (Foto: Sandra Beyer).

På billedet ses Kirsten Devantier og ledende overlæge for Afdeling for Specialfunktioner Ulf Søgaard samt overlæge for Liaisonklinikken og Klinik for Selvmordsforebyggelse Jan Steenberg. (Foto: Sandra Beyer).

På billedet ses Kirsten Devantier og ledende overlæge for Afdeling for Specialfunktioner Ulf Søgaard samt overlæge for Liaisonklinikken og Klinik for Selvmordsforebyggelse Jan Steenberg. (Foto: Sandra Beyer).

Publiceret 03 October 2012 08:45