Gåsevig Strand Camping har bl.a. sat nye køkkener op.

Gåsevig Strand Camping har bl.a. sat nye køkkener op.

Rekordår for Gåsevig Strand Camping

2012 blev den hidtil bedste sæson for Gåsevig Strand Camping.
Siden 2007 hvor Pia og Martin Bugslag har købt Gåsevig Strand Camping har der været gang i udvikling på pladsen, der er investeret i nye køkkener, nye familierum og renoveringer af flere lokaler og mange nye tiltag på aktivitetsområdet.
"Det har resulteret i, at sæsonen 2012 har været vores bedste sæson i de 5 år vi har haft pladsen, trods stor tilbagegang på landsplan med ca. otte procent. Det er vi rigtig glade for. Den store arbejdsindsats, vi gennem årene har lagt i pladsen, kommer os nu til gode. Rigtig mange gæster kommer igen, når vi først har fået dem fortalt og vist pladsen, for det er jo ikke lige sådan, at man køre forbi og lige dropper ind," oplyser parret.
I løbet af vinterperioden bliver den investeringsplan, som parret iværksatte efter købet, færdiggjort. Pia og Martin Bugslag er nu derfor i gang med at udarbejde ny 5 års plan.

Publiceret 03 October 2012 07:00