Alling Å:

Vandmiljøet får det bedre

Af
Henriette Klausen

Der er godt nyt for miljøet omkring det gamle rensningsanlæg ved åen i Allingåbro.
AquaDjurs er nemlig i fuld gang med at effektivisere transporten af spildevandet.
Problemet har hidtil været at opsamlingsbassinet i spidsbelastninger har været for lille, og det har bevirket at
spildevand og regnvand er løbet ud i Alling Å.
Nu er kapaciteten i bassinerne øget til det dobbelte og der er købt nye pumper, hvilket fremover vil forhindre overløb.
Dermed reduceres fosfor-forureningen af åen og Randers Fjord betragteligt.
Hele omlægningen af driften vil være på plads i løbet af denne måned.

Publiceret 03 October 2012 06:30