- Jeg tror ikke, at vi som detailhandlere skal se det som ”en kamp mellem dem og os”, men derimod erkende, at mange kunder har deres præferencer. Nogle har en forkærlighed for storcentrene og andre for bymiljøet, siger center manager i Bryggen Søren Søltoft Holmoe.

- Jeg tror ikke, at vi som detailhandlere skal se det som ”en kamp mellem dem og os”, men derimod erkende, at mange kunder har deres præferencer. Nogle har en forkærlighed for storcentrene og andre for bymiljøet, siger center manager i Bryggen Søren Søltoft Holmoe.

Ny Lukkelov:

Bryggen ser tiden an

Center manager Søren Søltoft Holmoe glæder sig over den omfattende liberalisering af lukkeloven, men aktuelt afføder det ingen ændringer i citys store shoppingcenter

Af
Michael Tungelund

- Det giver selvsagt et center som vores en række spændende muligheder, at lukkeloven nu er liberaliseret, men vi tager foreløbigt bestik af situationen og afventer det tidlige forår for at se, om vi eventuelt skal udvide centerets åbningstider. Så lige nu følger vi City Vejles åbningstider, det ligger fast, siger Søren Søltoft Holmoe.
For Søren Søltoft Holmoe giver det tillige god mening, at et shoppingcenter som Bryggen langt hen ad vejen følger åbningstiderne i det citymiljø, man er en naturlig del af.
- Vi har – byen og os – god synergi af hinanden, og det vil vi gerne holde fast i. Selvfølgelig er vores butikker, som den øvrige detailhandel, frit stillet i forhold til åbningstider, men jeg forestillinger mig p.t. ikke de store omvæltninger. Dog har enkelte butikker, herunder Kvickly, fremover åbent hver søndag.
Hvad der på sigt sker, tør Søren Søltoft Holmoe ikke spå om, men når han kigger til nogle af de omkringliggende lande og den erfa-udveksling Bryggen har igennem NCSC, Nordic Council of Shopping Centers, tegner der sig et forholdsvis ensartet billede, når åbningstiderne gives fri:
- Der synes at være en tendens til, at citycentrene følger de miljøer, som de ligger i, mens de store centre, som eksempelvis Kolding Storcenter, får ?deres eget liv?.
- Jeg tror ikke, at vi som detailhandlere skal se det som ?en kamp mellem dem og os?, men derimod erkende, at mange kunder har deres præferencer. Nogle har en forkærlighed for storcentrene og andre for bymiljøet. For vi er i bund og grund ret forskellige: Når vi har en solskinssøndag med åbent her i city, jubler vi, mens en regnvejrssøndag sender kunderne mod storcenteret. Og det vil udvidede åbningstider næppe ændre på, vurderer Søren Søltoft Holmoe.

null

Publiceret 03 October 2012 08:00