- Muligheden for udvidede åbningstider har allerede eksisteret de seneste par år, og heller ikke her har vi set nogen nævneværdig interesse fra specialbutikkernes side, siger Peter Nissen, indehaver af Sport24 i Vejle.

- Muligheden for udvidede åbningstider har allerede eksisteret de seneste par år, og heller ikke her har vi set nogen nævneværdig interesse fra specialbutikkernes side, siger Peter Nissen, indehaver af Sport24 i Vejle.

Ny lukkelov:

Forventer ikke store ændringer – endnu

Detailhandelen er – generelt set – for økonomisk presset til, at den nye lukkelov vil få betydning for specialbutikkerne. Forbrugerne holder stadig på pengene, og der er derfor intet incitament til at udvide åbningstiden, vurderer Peter Nissen

Af
Michael Tungelund

- Det er selvfølgelig en meget generel betragtning, men når jeg kigger på specialforretninger som vores - og langt hovedparten af dem der ligger her i midtbyen - så tror jeg simpelthen ikke, at den nye lukkelov resulterer i nogen reel ændring i åbningstiden, siger Peter Nissen.
Han erkender, at han og mange andre detailhandlere – både i bykernerne og storcentrene – lige nu ?går som katten om den varme grød? og med et vågent øje på, i hvilken retning kundernes ønsker og behov peger.
- Muligheden for udvidede åbningstider har allerede eksisteret de seneste par år, og heller ikke her har vi set nogen nævneværdig interesse fra specialbutikkernes side. Vi tilpasser os selvsagt kundernes ønsker og behov, men jeg oplever simpelthen ikke, at kunderne generelt har noget udpræget behov for at handle i specialbutikkerne sent om aftenen eller om søndagen. I dagligvarebutikkerne måske, men der er det ofte her og nu-behov, der skal dækkes: morgendagens madpakker eller aftensmaden. Sådan fungerer det ikke i specialbutikkerne, som jo hovedsageligt er koncentreret om bykernen, fortsætter Peter Nissen.
- Men selvfølgelig er det ikke nogen statisk tilstand. Lige nu oplever detailhandelen både i midtbyerne og i storcentrene udtalt tilbageholdenhed, når det gælder om at bruge penge. Men når krisen er ovre – og det er den vel på et tidspunkt – så skal vi måske forholde os anderledes til åbningstiderne. Men lige nu er min vurdering, at der ikke sker meget nyt.
- Mange spørger i den forbindelse, om vi her i midtbyen ikke er bange for, at de omkringliggende storcentre skal tage handel fra os, idet de har nemmere ved at ?gennemtvinge? fælles åbningstider. Personligt tror jeg ikke, at den største udfordring kommer fra storcentrene, den kommer nok i højere grad fra internethandelen. Rigtig meget omsætning flyttes i dag fra detailhandelen til internettet, og i den kamp står vi jo lige med storcentrene, lyder Peter Nissens vurdering.
- Men selvfølgelig vil den nye lukkelov få betydning. På sigt i hvert fald. Det vil betyde noget for vores alle sammens måde at handle på. Præcist hvad, har vi til gode at se.

null

Publiceret 03 October 2012 08:00